Vše začalo lednovou reportáží televize Nova, v níž se tvrdilo, že z vitrín uniká toxický styren. Informaci spustila monitorovací zpráva Slezského zemského muzea, jehož pracovníci kontrolovali stav zapůjčených sbírek.

Ve zprávě uvedli, že z vitrín může unikat toxická látka styren, která při dlouhodobém pobytu může způsobit zdravotní komplikace. Vycházeli přitom z technického listu materiálu, ze kterého byly vitríny zhotovené, a další zkoumání už neprováděli.

Vedení Opavské kulturní organizace (OKO), která Obecní dům provozuje, kontaktovalo ostravský zdravotní ústav a žádalo prověření, které by přítomnost těkavých látek potvrdilo, nebo vyvrátilo. Vitríny v expozici byly analyzovány a zjištěné výsledky žádné nebezpečné koncentrace styrenu ani jiných těkavých látek nepotvrdily.

Styren se podle odborníků ve škodlivé koncentraci projevuje silně nasládlým zápachem, neslučitelným s pobytem v prostředí. „Zápach z našich vitrín nasládlý rozhodně nebyl. Odpovídal sice nepříjemné, ale jinak běžné směsici laků, konzervačních přípravků a dalších prostředků užívaných při výrobě,“ řekla ředitelka OKO Šárka Králová.

Na doporučení firmy koupila čističky vzduchu, které zápach odstranily. Výsledky šetření jí daly za pravdu. Naměřené koncentrace u žádné těkavé organické látky nepřekračují limity určené vyhláškou. Navíc se pohybují hodně nízko. Konkrétně u styrenu bylo naměřeno jen deset procent limitní hodnoty a to znamená, že se jedná o běžné vnitřní ovzduší.

„Zpravodajství bylo sestaveno tak, aby vzbudilo senzaci. TV Nova si však neuvědomila dopad šíření této falešné poplašné zprávy na veřejnost, která byla reportáží o uvolňování toxického styrenu doslova šokována,“ zlobí se Šárka Králová.

S látkou styren totiž skutečně není radno žertovat, patří mezi látky s možným rakovinotvorným účinkem.