Konference, pořádaná službou krizové pomoci Fénix Charity Opava, má název Smrt na okraji společnosti. Na programu bude poradenství pro pozůstalé, doprovod umírajícího pacienta, nemocniční kaplani i nemocniční klauni.

Konference začíná v 9.30 hodin a pro zájemce je zdarma. Organizátoři jim mohou vystavit certifikát o účasti, a umožnit tak započtení konference do povinného vzdělávání podle zákona o sociálních službách.