Snoubenci už ví, před kterými zástupci města budou vstupovat do manželství. Výběr zastupitelů ale byl podle Olgy Pavlíčkové (Zelená pro Opavu) nestandardní.

„Budoucí primátor Martin Víteček (ANO 2011) nás v týdnu před ustavujícím zastupitelstvem vyzval, abychom bez početního omezení nahlásili zájemce o oddávání. Zájem jsme projevili všichni, tedy i Pavla Brady a Pavel Stehlík. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že jsem radě byla navržena pro oddávání jen já.

Pokud tedy ,bez omezení' znamená jeden, proč nebyla vybrána ta zkušenější z nás, tedy Pavla Brady?" ptá se Olga Pavlíčková. Oficiální odpovědi se nedočkala. Oddávající jsou totiž jmenováni radou, a tak zní také stanoviska ze strany vedení města.

Dva stále chybí

„Kritéria pro výběr žádná nebyla, je to věc a tedy i otázka na každého radního individuálně," říká první náměstkyně opavského primátora Simona Bierhausová (ANO 2011). Opoziční zastupitelé za způsobem výběru oddávajících vidí osobní důvody.

„Přes naši nominaci jsme se po čase dozvěděli, že v komisi pro občanské obřady stále chybí dva členové. Pavla Brady a Hana Brňáková (Opavané) to být zjevně nemohly. V minulosti přitom bylo běžné, že tuto funkci zastávali lidé z předchozího funkčního období.

Už proto, že není jednoduché předstoupit před nevěstu a ženicha, jejich rodiče a ostatní svatebčany v pro ně tak důležitý den a pronést řeč," dodává Pavlíčková.

Tu mezi oddávajícími doplnili Simona Bierhausová (ANO 2011), Simona Horáková (ANO 2011), Miroslava Kolář (ANO 2011), Milan Kolář (ANO 2011), Marek Veselý (ODS), Radim Křupala (ČSSD), Vladimír Javorský (KSČM) a Adam Ludvík Kwiek (ANO 2011).

A jak jsou zastupitelé a členové komisí odměňováni? Neuvolnění radní města dostávají měsíčně 5230 korun, zastupitelé 1780 Kč, jmenovaní do komise pro občanské obřady 3630 Kč, ostatní předsedové komisí a výborů 2630 Kč a ostatní členové komisí a výborů 2105 Kč. Odměny za jednotlivé mandáty se sčítají.