Měsíční odměny by se v roce 2018 starostům, primátorům a hejtmanům měly zvýšit přibližně o 8,5 procent. Mohli by si tedy vydělat od 36 500 korun až do 95 tisíc korun. Nové nařízení Ministerstva vnitra má odstranit nerovnoměrné odměňování zástupců obcí a krajů a sjednotit výpočet jejich odměn.

Ministerstvo vnitra v nařízení stanovuje jako základ měsíční odměnu pro starosty obcí, v nichž žije do 300 obyvatel. Ta se vypočítá jako 1,3násobek průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře, která v minulém roce činila 28 076 korun. Starostové nejmenších obcí si tedy vydělají 36 499 korun. V závislosti na počtu obyvatel obce, města nebo kraje se odměny zvyšují.

Zástupci obcí zvýšení odměn vítají a podle starosty Bolatic Herberta Pavery je taky oprávněné. „Funkce starosty či primátora je velmi zodpovědná. Za každé své rozhodnutí, ať už dobré nebo špatné, ručíme celým svým majetkem. Ostatní zaměstnanci ručí jen 4,5násobkem svého měsíčního platu, ale my vším, co máme,“ řekl Herbert Pavera.

Například na Slovensku jsou podle něj starostové a primátoři ohodnoceni lépe.

Starosta Bělé Karel Krupa si myslí, že nynější finanční ohodnocení starostů je dobré. „Jsme placeni docela slušně. Odměny by se ale měly odvíjet i od toho, jakým způsobem se starosta ke své funkci staví, protože každý se o obci stará jinak. Pokud starosta získává dotace a je prospěšný pro svou obec i pro veřejnost, tak by si zasloužil nějaké peníze navíc,“ sdělil Karel Krupa.

Místostarostové a náměstci primátorů by si podle nařízení měli vydělat 88 procent odměny starostů, členové rad pak asi osmdesát procent.

Dominika Sladká