Popelnice se plní stále rychleji a odpadu v Opavě stále přibývá. Předloni bylo svezeno 13 367 tun a vloni to bylo už. 13 567 tun komunálního odpadu. Končí na skládce ELIO Slezsko Holasovice, kde je ukládán.

„Plasty a papír ze separačních kontejnerů jsou po třídění předávány konečným zpracovatelům k dalšímu využití a velkoobjemový, nebezpečný a biologický odpad se soustřeďuje ve sběrných dvorech,“ říká náměstek ředitele opavských Technických služeb Martin Girášek. Statutární město Opava má sběrné dvory na ulici Přemyslovců v Jaktaři, na Hálkově ulici v Kateřinkách a na Bílovecké ulici v Kylešovicích.

Nebezpečný odpad je z nich odvážen k termické likvidaci do spalovny průmyslových odpadů v Ostravě. Z velkoobjemového odpadu je vytříděno nábytkové dřevo, které odebírá ke zpracování Caritas Opava a zbytek je skládkován. Biologický odpad na sběrných dvorech, tvořený jen listím, trávou, ovocem a zeleninou, zpracovává opavská firma Rabio.

Na území města Opavy je rozmístěno celkem 358 kontejnerů na plast. Z nich je 78 kontejnerů vyváženo jednou týdně, 200 kontejnerů dvakrát týdně a 80 dokonce třikrát týdně. Na papír je k dispozici celkem 301 kontejnerů, z nichž 51 je vyváženo jednou a 250 dvakrát týdně. Na sklo má město k dispozici 182 kontejnerů a všechny jsou vyváženy jednou týdně.

„Rozšiřování počtu kontejnerů všech typů je prováděno průběžně podle naléhavosti, finančních možností a po dohodě s Magistrátem města Opavy,“ vysvětluje Martin Girášek. Město také navrhlo rozšíření pytlového svozu separovaného odpadu ve vilové zástavbě, ke kterémudojde už letos v městských částech Opava-Jaktař, Kateřinky a rozšíření svozu v Kylešovicích.

Výhledově mají být tímto svozem pokryty i další oblasti města s rodinnou zástavbou. Za odvoz komunálního odpadu je letos v Opavě stanoven roční poplatek znovu ve výši 200 korun na osobu. O takové částce si mohou lidé v jiných městech a obcích nechat jen zdát.

V Hlučíně zaplatí každý občan 500 korun, v Hradci nad Moravicí 400, v Kravařích 470, v Dolním Benešově 440, ve Vítkově 420 a v Budišově nad Budišovkou 500 korun. Z dalších měst v kraji zaplatí za svoz komunálního odpadu každý obyvatel Karviné ročně 500, Ostravy 498, Nového Jičína 456, Krnova 420, Frýdku–Místku 492, Bruntálu 500, a Českého Těšína 420 korun.