Z výběrového řízení má koncem září vzejít nový ředitel, ale ten odvolaný se nevzdává. Aleš Kománek podává nejenom žalobu na magistrát k určení neplatnosti odvolání i rozvázání pracovního poměru, ale též trestní oznámení na pověřenou ředitelku Slezského divadla Lucii Krásovou.

Oznámil to na své zářijové tiskovce spolu s dalšími vznesenými výhradami. „Vedení města ani vedení Slezského divadla nemá zájem vstupovat s kýmkoliv do souboje, tedy ani s panem Alešem Kománkem. Ve spolupráci se současným vedením divadla a s využitím externích poradců děláme v současnosti maximum, abychom Slezské divadlo stabilizovali a minimalizovali škody, které bývalý ředitel Aleš Kománek svým působením v divadle zapříčinil,“ kontruje primátorův náměstek Pavel Meletzký.

Aleš Kománek na zmíněné tiskovce odmítl, že by měl na svědomí desetimilionové manko, údajně nalezené auditem a připomenul, že letošní výkaz divadelních zisků a ztrát za 1. a 2. kvartál, zaslaný městu jako zřizovateli, kupodivu obsahuje naprosto stejná čísla a v druhém z obou dokladů chybí navíc poskytnutá dotace ve výši 17 500 000 korun. Popřel, že by zaměstnancům dával výpovědi a upozornil na, podle jeho názoru, hrubé nedostatky v práci divadelní ekonomky. Sdělil, že výpověď na místě nepodepsal a město mu ji následně neposlalo.

„Pokud si projdeme fakta, Slezské divadlo je příspěvkovou organizací města a ředitel je jmenován Radou města Opavy. Stejným způsobem je Rada města oprávněna ředitele příspěvkové organizace odvolat. Pan Aleš Kománek byl tedy řádně odvolán radními na schůzi rady, na které byl osobně přítomen a kde mu byly výslovně sděleny konkrétní důvody odvolání. Písemné rozhodnutí rady o svém odvolání dostal pan Kománek fyzicky do vlastních rukou a pokud si dokument odmítl převzít, je to jeho rozhodnutí, na nějž nemá rada města vliv. Fakticky panu Kománkovi vypršelo jmenování s půlnocí dne, kdy došlo k jeho odvolání,“ vysvětluje Pavel Meletzký celý postup.

Další vzpomenutou záležitostí ze strany magistrátu bylo neuskutečnění světové premiéry dosud neznámé a náhodně nalezené Donizettiho opery Dalinda, údajně se sponzorským příspěvkem ve výši dva miliony korun. Její zmařené uvedení přináší městu podle Kománkova názoru zničený kredit na zviditelnění opavského divadla v celosvětovém měřítku.

To může to být pravda stejně jako nemusí, protože zmíněnou operu a tudíž ani její kvalitu prakticky nikdo nezná. Trestní oznámení na pověřenou ředitelku Slezského divadla Lucii Krásovou souvisí s jejím nestandardním vymáháním podpisů na dokument, který měl potvrdit předchozí projednání ředitelovy výpovědi na odborářské půdě, k němuž však nedošlo.