Je pravda, že v současné chvíli čekáte na to, až město vykoupí i druhou polovinu objektu Slezanky?

Není. Pokud se městu podaří koupit zbytek Slezanky, dáváme záruku, že ji odkoupíme, aby zbytečně neskončilo s tímto objektem ve svém majetku. Tak byla postavena i smlouva. Město však nemá povinnost objekt koupit, pokud se s majitelem nedohodne na smysluplné ceně. Na první etapu projektu je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí i další potřebná povolení, takže probíhá archeologický průzkum.

Jednal jste už s magistrátem o vlastnictví výškového paneláku ve vnitrobloku? Patří budova už městu nebo stále ještě Ministerstvu zemědělství?

Budovu vlastní stále Ministerstvo zemědělství. S městem jsme se však už roku 2007 shodli na vhodnosti nahradit tento panelový dům a zakomponovat ho do celého projektu. V tomto směru jsme vypracovali nový projekt a podepsali jsme dodatek ke smlouvě, který zastupitelé schválili. Město tím získá finanční prostředky a přitom ušetří náklady na demolice a zvelebení tohoto prostoru.

Kritici smlouvě mezi Crestylem a městem Opavou vyčítají nejasné formulace, umožňující různé výklady. Takové smlouvy se totiž dají zpochybnit. Bude její text ještě znovu upravován a konkretizován tak, aby k dvojímu výkladu nemohlo dojít?

Dezinterpretace a nepravdy se bohužel často ozývají i od lidí, kteří měli z podstaty své funkce návrh smlouvy pečlivě prostudovat. Neudělali to. Návrh smlouvy byl několik měsíců velmi důkladně projednáván a byly do něj zaneseny připomínky ze strany zástupců města. Text obsahuje konkrétní specifikace zamýšleného projektu s odkazem na všechna povolení a konkrétní závazky a povinnosti skupiny Crestyl. Ty jsou v naprosté většině pod sankcí smluvní pokuty nebo odstoupení od smlouvy. Město tak v žádném případě neztrácí kontrolu nad podobou projektu. Navíc má poslední slovo při výběru fasády.

Kdo platí archeologický průzkum na Slezankou. Město nebo vaše společnost? O jak vysokou částku jde?

Veškeré náklady archeologického průzkumu hradíme my, město na něj nebude muset ze svého rozpočtu vynaložit ani korunu. Náklady by měly v první fázi dosáhnout výše 10 milionů korun.

Obáváte se výsledku komunálních voleb, kdy se může změnit vedení radnice? Děláte v tomto směru již nějaké kroky, komunikujete s regionálními politiky napříč politickými stranami? Pokud ano, jaké máte z těchto jednání pocity?

Projekt Central Opava se připravuje dlouhodobě a jako většina přesahuje jedno volební období. Je kvalitní, komplexní a řeší několik záležitostí, které by jinak muselo město do budoucna samo řešit. Jsou to například podzemní garáže, kulturní sál nebo objekt panelového domu. Projekt jsme schopni obhájit i před novým zastupitelstvem. Kontaktujeme zástupce všech politických stran a vysvětlujeme jim svůj záměr. Na základě existujících dohod s městem jsme už investovali značné prostředky, a proto věříme v další seriózní přístup ze strany současného i budoucího vedení města.

Je pravda, že radnice koupila část objektu Slezanky za 270 milionů především proto, aby v centru města nevznikla vietnamská tržnice? Ptáme se vás, protože to radnice nikdy oficiálně nesdělila.

To je jedna z věcí, kterou jsme od bývalého majitele Slezanky slyšeli. Co se ceny týká, koupě proběhla ve chvíli, kdy byl realitní trh na vrcholu a ze Slezanky navíc plynou značné příjmy. Ptejme se proto, zda se městu vyplatí, pokud nám Slezanku nyní prodá. Naše nabídka je významně vyšší než tržní hodnota objektu a k tomu přidejme investiční efekt a pracovní příležitosti. Navíc vybudujeme podzemní parkoviště a postavíme kulturněspolečenský sál. To jsou dvě obrovské investice, které by město dříve nebo později hradilo ze svého rozpočtu.

Které úkoly už máte zajištěny a kdy vidíte možnost zahájení výstavby?

V tuto chvíli probíhá archeologický výzkum první etapy projektu, na kterou máme platné územní rozhodnutí. Je umístěna v prostoru za Slezankou a přímo sousedí s Rybím trhem a Popskou ulicí. Další časování závisí na dohodě s městem. Pokud bude realizace celého prostoru provedena najednou, sníží se zásah stavby na centrum města, což je přínosem pro všechny obyvatele.