V praxi totiž znamená, že kdo v české strany navštíví Slezské vojvodství, musí se při návratu prokázat negativním koronatestem či povinně nastoupit do dvoutýdenní karantény. Jinde lze česko-polskou hranici překročit bez omezení.

ZÁJMY MENŠINY

Zástupci Kongresu Poláků, který České republice hájí zájmy této národnostní menšiny, proto poslali dopis premiérovi České republiky Andreji Babišovi, ve kterém se snaží vysvětlit, proč je podle nich restrikce českého ministerstva zdravotnictví, které toto opatření v pátek večer vydalo, nešťastné.

"Část společnosti vnímá toto rozhodnutí jako politické a nedostatečně epidemiologický zdůvodněné," píše se mimo jiné v dopise podepsaném předsedou Kongresu Poláků v ČR Mariuszem Walachem.

"Ačkoliv jsme si vědomi skutečnosti, že epidemiologická situace ve Slezském vojvodství v Polsku je vážná, obdobně závažná je tato situace také v okrese Karviná, který dosud nebyl odříznut od zbytku republiky. Obě oblasti dosahují řádově srovnatelných hodnot na 100.000 obyvatel, přičemž určitá (nevýznamná) převaha Slezského vojvodství v této oblasti může být způsobena plošným testováním provedeným v jednotlivých průmyslových areálech ve Slezském vojvodství. Jen obtížně lze pochopit, jak by mohlo zabránit šíření nákazy ze Slezského vojvodství předkládání PCR testů, které mohou být až 30 dnů staré, a uzavření jen některých hraničních přechodů, které občané mohou objet přes Slovensko nebo použít jiné hraniční přechody s Opolským vojvodstvím," píše se v dopise českému premiérovi.

DOPIS:

Zdroj: Archiv
*Pro zvětšení dopisu na něj klikněte.

Předseda Kongresu Poláků v této souvislosti žádá, aby vláda České republiky opětovně přehodnotila svůj postoj k omezením uplatňovaným na té části česko-polské hranice, která je v oblasti polského Slezského vojvodství.

"Ačkoliv jsme si vědomi Vaší odpovědnosti za ochranu našeho obyvatelstva, vnímáme zavedená opatření jako z pohledu epidemiologického neefektivní a přitom mimořádně tíživé pro řadu obyvatel regionu. Bohužel, tato opatření ve skutečnosti také poškozují dobré polsko-české vztahy, na jejichž budování se Kongres Poláků v ČR dlouhodobě intenzivně podílí," stojí v dopise s podotekem, že řada obyvatel údajně pociťuje předmětná opatření jako projev dlouhodobých předsudků vůči Polsku, které byly v dobách normalizace cíleně pěstovány a, bohužel, někdy přetrvávají dodnes.