SLEDOVALI JSME ON-LINE

Na 35. zasedání zastupitelstva města Opavy je přítomno 32 členů zastupitelstva statutarního města Opavy.
Program jednání zastupitelstva byl schválen všemi zastupiteli.

Radim Křupala:

"Vedení města dlouhodobě deklarovalo zájem najít investora pro SFC Opava. Tehdy se nakonec tato věc neuskutečnila. Nabídka přišla, ale nebyly dle podmínek složena např. kauce, a tak se v této záležitosti dále nepokračovalo. Velký argument pro prodej je ten, že jde o obchodní společnost, která provozuje profesionální soutěž, kdy se očekává, že velké peníze na provoz klubu budou získávány ze soukromých zdrojů. Konkrétní nabídka je momentálně v jednání, obdrželi jsme asi 17 žádostí o svolání zastupitelstva. Muselo by se čekat na ustavující zastupitelstvo, což ale byla pro investora dlouhá čekací doba, protože jeho zájmem bylo vše řešit co nejdříve. Proto toto mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno."

Uvažuje se ovšem nad věrohodností nabídky, protože jeden z argumentů pro - složená kauce - nebyl splněn. 

Martin Groh (zastupující investorské společnosti):

"Před týdnem jsme s panem primátorem a náměstky absolvovali několikahodinové jednání, kde jsem je seznamoval se svým záměrem. Poté jsme procházeli smlouvy. Jedná z věcí, na které jsem trval, je, že dokud nebudou peníze složeny, dokud nebude odsouhlasen náš vstup, tak nechci za žádných okolností žádnou mediální prezentaci. Přesto proběhly nějaké útoky na naši společnost a také na naše klienty. My jsme společnost, která má zájem koupit podíl, jde nám čistě o byznys, o nakoupení akcií do našheo portfolia a podporovat klub. Jsme zahraniční společnost, nemáme nic společného s ČR ani EU. Výše zmíněné ataky se nás dotkly, ale chceme v akvizici pokračovat, protože to má pro nás smysl. Peníze jsou nachystány mimo EU a musíme je v rámci transparentnosti procesů dostat na náš český účet, ze kterého následně půjdou na účet Opavy. Dnes nejsem schopen termín dodání peněz odhadnout, ale pokud se nestane něco neočekávaného, očekávám, že by se v pondělí nebo úterý měly objevit v Opavě."

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě ohledně prodeje Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr Dušek

Trenér fotbalistů Slezského FC Opava Ivan Kopecký.
Ivan Kopecký vyhlášen trenérem měsíce září

Dotazy zastupitelů

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekTomáš Navrátil:

"Máme radost, že tady máme investora, který chce koupit Slezský fotbalový klub. Vše zní moc pěkně. Nechali jsme si udělat právní analýzu, která přinesla určité výsledky. Chybí zajišťovací institut, jako třeba právo zpětné koupě, kdyby investor nesplnil své závazky … Smlouva není dobře zpracována, nezohledňuje dotace od FAČru … Může tedy nastat situace, kdy investor převede akcie na další subjekt a přestane platit příspěvky… Není dořešeno právo kontroly …"

Radim Křupala reaguje:

"Koncept této smlouvy vznikl před rokem a půl. Je škoda, že opozice si už tehdy neobjednala právníky, tehdy jsme takové argumenty neslyšely. Zaznělo hodně připomínek, ale žádná mě nezaujala tak, že bych měl říct, že tam je něco špatně. My prodáváme většinový podíl. Investor bude mít většinový podíl, ale zároveň ponese také větší zodpovědnost. Bude to "jeho" firma, jako dobrý hospodář by neměl nechat "svoji krávu chcípnout". My tady neprodávám vodovody, my neprodáváme teplárnu, my neprodáváme technické služby, ale subjekt, který žije ze sponzorů."

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekMarek Veselý:

"Chtěl bych mít dotaz, zda může pan Groh smluvně doložit, že je schopen jednat za společnost. V záhlaví smlouvy totiž není nikde uvedeno, že jste majitelem. Může vám někdo zabránit svou vůlí koupit si klub?"

Martin Groh reaguje:

"Společnost, která je kupcem, která je ve smlouvě, je ta, která nyní ze 100 procent patří mě jako fyzické osobě (FO). Gró podnikání je bankovnictví. My podnikáme s penězi našich klientů. Jsme banka soukromá. Pokud mluvíme, že investujeme peníze, investujeme peníze našich klientů Jejich jména samozřejmě zveřejňovat nemůžeme …"

Marek Veselý reaguje:

"Já chci vidět výpis z rejstříku. Chci vidět, že jste oprávněn jednat za tuto společnost. Jeslti splníte tuto podmínku, tak pak se vás budu ptát dále, ale nikdo ze zastupitelů tohle nedostal …"

Martin Groh reaguje:

"Já jsem dla vědět zastupitelstvu, ať mi pošle požadavky, podklady, které bychom si měli připravit. Napište nám, co po nás chcete a my co budeme moci, zodpovíme. Nevidím problém v tom poslat tento váš požadovaný doklad mailem, ale momentálně ho u sebe nemám…"

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekVladimír Javorský reaguje:

"Jsme jeden z těch pamětníků, který před 16 lety byl u hlasování o budoucnosti opavského fotbalu. Byl jsem jediný, který hlasoval proti. To, co se na mě potom sneslo, nebudu raději komentovat. Nikdo mi tenkrát neřekl pane Javorský měl jste pravdu. Nechci, aby v součanosti dopadla tato situace stejně. Pan zásutpce banky mě nepřesvědčil, co se týče zaslání záloha. Myslím si, že peníze být na účtě dávno měli. Je tu ale další část. My budeme menšinovým vlastníkem. Co když se bude jednat a bude se jednat bez nás? Co když se bude jednat za zády té naší měnšiny. Máme sice nějaké páky, které jsem vymahatelné, ovšem jsou ve skutečnosti vymahatelné? My si tady nastavíme nějaké páky, ale budou ty páky fungovat? Nestane se to samé jako tenkrát? Nezlobte se, ale já se zdržím hlasování, protože zmíněné argumenty mě nepřesvědčily. Já bych chtěl pro Opavu jen to dobré, ale chci jistotu a tu jistotu bohužel nemám."

Marek Veselý reaguje:

"Problém je v tom, že vy deklarujete, že jste zástupce nějaké společnosti s ručením menším než obvyklým. Sám tvrdíte, že jste vznikli od května letošního roku a máte s námi desetileté plány, tak si vsá samozřejmě chceme prověřit. Všichni z nás mají vůli klub svěřit do rukou primárního investora, pokud budem mít záruky. Mohl byste nám veřejně říct jakémáte plány s našim klubem, proč do něj vstupujete, protože fotbal nenín výdělečná činnost, zajímá mě motivace vaše a vašich parnterů, když nemají šanci vaše peníze zhodnotit. Jak ten klub chcete rozvíjet, jak v něm působit, jaké máte plány? Tyhle věci zajímájí mě a myslím si, že i naše fanoušky …"

Martin Groh reaguje:

"To, že vy nevidíte byznys tam, kde je, neznamená, že tam není. Máme zájem o to, aby klub fungoval tak, jak funguje. My se bavíme o desetiletém plánu, to byla naše podmínka, aby se investice začla zhodnocovat. Myslím si, že náš zájem má několik cest. Peníze jsou stále blokovány právě z těch důvodů, které jsme už zmínil. Máme zájem o to klub rozvíjet…"

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekLibor Witassek reaguje:

"My jsme v kontaktu od 3. srpna a já bych chtěl říct pár věcí. 17. září jsme spolu ještě komunikovali a v té době se vaše jméno nedověděla ani moje manželka. Jen ať vidíte, že já jsem všechno dodržel. Chtěl bych se vám omluvit,že jste byl doslova vehnán do časového stresu kvůli dnešnímu mimořádnému zastupitelstvu. Já sám říkal,že to, co deklarujete, je všechno v pohodě. Já jsem osobně připraven pomoci vám záležitosti vyřešit, ale jsem obávám, že v tom čase vás tenhle proces poškozuje a v nás vyvolává pocit nekomfortu, protože ty důležité dokumenty prostě nemá. V této časové tísni jsem přesvědčený, že není dostatek času komfortně zařídit dostatečné dokumenty tak, aby byli všichni přesvědčeni. Já jsem připraven vám jakkoli pomoci.

Martin Groh reaguje:

"Já vám jsem konkrétní výpisy o tom, že jsem majitel, zasílal do mailu. Takže máte mezi sebou zastupitele, který ty potřebné dokumenty má… Já tady stojím jako představitel někoho, kdo sem přišel a chce vám dát peníze. Někdo, kdo vám nabízí peníze na minimálně deset let rozvoje."

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekPetr Czudek reaguje:

"První dotaz je na pana prezidenta. Bude váš zájem o klub i po volbách?

Martin Groh reaguje:

"V dnešní nabídce je, že náš zájem trvá až do 30. října, a ta platí."

Petr Czudek reaguje:

"Racionálně, když se na to podívám, ve mě říká ne, nechcem tady budovat klub zase odspodu, i když tenkrát se spoustu věci pročištilo. Já dneska ale budu hlasovat pro, protože mám strach, že nám utečete a ta smlouva se zruší. Za sebe musím říct, že budu hlasovat pro. Jsem srdcař a věřím, že ta šance tam je."

Marek Veselý:

"Pane Grohu, jediné, co jsme dostali je písemná nabídka. Tady se nepíše o časové limitaci nabídky. Já vás chci požádat. Řekněte, že nabídku prodloužíte do 31. 12., my budeme mít zauditovanou uzávěrku účetního období, já vám můžu garantovat, že nabídkaje platná, to je dostatečně dlouhá doba, aby bylo ustanoveno nové zastupitelstvo. Nezaznělo, že by byl někdo proti. Žádám vás o to, abyste prohlásil, že tuhle nabídku časově prodlužujete. Je to moje výzva vám. Prosím vás za to svým vlastním jménem. Prodlužte nabídku …"

Pan Groh nereaguje na nabídku pana Veselého, bere tuto ovšem na vědomí a zváží celou situaci a i případné časové posunutí nabídky.

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekHana Brňáková:

"Já bych se taky přikláněla k prodloužení lhůty. Nevím, jestli byl pak Groh seznámen, jak si stojí náš klub po ekonomické stránce. A jakým způsobem by se po prodeji financovala mládež? To jsou otázky, které jsou na místě."

Petr Mlýnek:

"Jsme také jeden z iniciátorů mimořádného zastupitelstva. Mít na tohle jednání tak krátkou dobu vzhledem k situaci, že zítra jsou volby… Jedna nejistota vedle druhé. Sdílím tady některé obavy. Proč bych pro smlouvu hlasovat nemohl? Podmínka pro kupujícího je zajistit pro příjemce příjem. Není to pro mě jasně definované a když vezmu tyhle věci v potaz, opravdu nejsem přesvědčen …"

Libor Witassek reaguje:

"Já jsem jasně deklaroval, že moje první otázka na pana primátora bude: Našli nebo nenašli? (peníze na účtě). Nenašli, proto nemůžu hlasovat pro. Mluvil bych jinak, kdyby peníze na účtu byly."

Následuje třicetiminutová přestávka …

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr DušekIvana Nevludová:

"Nechala jsem si pdklady posoudit právní kanceláří v Praze. Není tam vymahatelnost, je tam více bodů, které tady zazněly. Co se týče vlastnických struktur, pan Groh přednesl, že v současné chvíli je ředitelem, ale nezaznělo datum konkrétní, kdy si to soukromá francouzská banka převezme do korporace… Taky mám dotaz, proč je ta nabídka časově omezená? Proč?"

Martin Groh reaguje:

"Banka má základní kapitál 500 milionu dolarů, co se týče obratu pro letošní rok u téhle dubajské společnosti, je plánován 100 milionu eur obrat. Pokud žádost bude,tak dám k dispozici městu výpis z rejstříku.Vše, co děláme, je podle zákonů, legální.

Ivana Nevludová reaguje:

"Pane primátore, proč je zpracován pouze jeden znalecký posudek?"

Radim Křupala reaguje:

"Nebyla poptávka po zpracování dvou znaleckých posudků stejně tak jako před zhruba rokem a půl."

Ivana Nevludová reaguje:

"Ještě se vrátím k panu Grohovi. Proč je teda nabídka časově omezena?"

Martin Groh reaguje:

"Časově omezen je dejme tomu z interních důvodů, pro vás ještě může být zajímavé, že ty peníze v současné chvíli leží bez toho, aniž by vydělávaly. Peníze můžu alokovat na nějakou určitou dobu. Pokud zazní vštřícné stanovisko, tak nevylučuji možnost, že se nabídka prodlouží. 30 října je prostě nyní deadline a zatím se nic nemění."

Radek Vajda - opavský fanoušek:

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě ohledně prodeje Slezského FC Opava.Zdroj: Deník / Petr Dušek"Já bych chtěl z pohledu fanouška říct, že chodím an fotbal téměř 30 let.Prožili jsme si dobré a špatné období. Od dob Kaučuku tady za více než 20 let nebyl žádný velký sponzor. Fotbal fungoval nahoru dolů, pády sestupy … Jednou to vypadalo,že tady fotbal nebude vůbec, koupila se druhá liga, sportovně se spadlo do třetí ligy … Toto se opakovalo za pana Matýska. Poté přišel pan Hájek a vše šlo neskutečně nahoru. Málem se podařilo hrát evropské poháry. Jak řekl pan Czudek, sehnat peníze do sportu je strašně těžké,důkazem je absence sponzora. Toto se tady teď nabízí. Chápu, že jsou nějaké rizika, ale připadá mi, že tohle jsou politické rozepře …"

Marek Veselý reaguje:

"My vlastně ani nevíme, co prodáváme. Jestli prodáváme společnost se ztrátou, nebo ziskovou … Já se snažím chovat jako řádný hospodář a nabádám vás, abychom tento krok obezřetně zvážili. Máme nabídku pana Groha, kterou jsme dostali v pondělí 29. září jako zastupitelé a po pár dnech se po nás chce, ať rozhodneme. Je to na zodpovědnosti každého z nás, ale já pro tento prodej schválit nemůžu."

Tomáš Navrátil:

"Navrhuji, aby se smlouva doplnila o záruky, které my chceme (akcie uložené u notáře a podobně, firma nebude převedena na třetí subjekt, …) a pak jsme schopni podpořit tuto smlouvu."

Libor Witassek navrhuje prodloužení nabídky do 30. listopadu tak, aby se všechny potřebné dokumenty stihli připravit.

Tomáš Navrátil si vyžádal přestávku na sepsání záruk, které budou po pauze probírány.

Následuje třicetiminutová přestávka …

Pozměňující návrhy smlouvy

Tomáš Navrátil:

"Kupující souhlasí s tím, že akcie zůstnaou uschovány u prodávajícího, tedy u statutárního města Opavy. Předkupní právo, v případě, že by se akcie odprodávaly, bude pro město Opava. Dále chceme termín podpisu smlouvy posunout do konce listopadu."

Martin Groh s prvními dvěma návrhy souhlasí, termín podpisu smlouvy chce ale dodržet (do konce října).

Marek Veselý reaguje:

"Já bych rád doplnil ustanovení, že porušení smlouvy je, pokud akcie změní majitele. My tady jednáme se zástupcem společnosti, které za dva měsíce pohltí společnost, kde pan Groh nemá žádný vliv a kupec může být s prostředí českého fotbalu za účelem likvidace klubu."

Radim Křupala reaguje:

"Dáváte další požadavek do smlouvy. Hezky jste to řekl, ale napsat to do smlouvy není úplně jednoduché. Například předkupní právo, ale za jakou cenu? Tato věc není jednoduchá, musí se vyprecizovat … Zásahy do takto vyladěné smlouvy jsou neurčité. Doporučilbych schválit ukládací usnesení paní zastupitelky Brady, s tím problém není, máme to vyprecizované a další pozměňující návrhy bych navrhoval spíše neschválit, ale o tom budeme hlasovat…"

Hana Brňáková reaguje:

"Připadá mi, že řešíme věc, která měla být připravena z rady města. Je rada přesvědčena, že je vše v pořádku? Je to chaos. Nevíme, jak to vlastně má být. Pokud je patová situace neřešitelná, čas voleb se blíží, jsou tady další možnosti. Přerušit jednání nebo projednávaný bod odložit. Za mě bych chtěla říct, že jsem povinna ctít demokratické minimum a nepodpořím návrh, jesltiže zpráva nepokryla všechny podstatné dopady návrhu … Já se hlasování v tomto případě zdržím."

Hlasování o pozměňujících návrzích:

Marek Veselý:

Kupující nesmí převést předmětné akcie na jiného po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Pro - 18, proti - 4, zdrželo se - 9. Návrh neprošel.

Návrh, aby bylo uveřejněno číslo účtu kupujícího.

Pro - 13, proti - 0, zdrželo se - 18. Návrh neprošel.

Tomáš Navrátil: 

Povinnost kupujícího uschovat akcie prodávajícího, které nabyde na základě této smlouvy, do úschovy města po dobu trvání smlouvy ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Pro - 17, proti - 0, zdrželo se - 15. Návrh neprošel.

Do kupní smlouvy bude doplněno ustanovení, na základě kterého bude ve prospěch prodávajícího zřízeno předkupní právo k akciím, na základě kterého bude kupující povinen v případě zájmu akcie převést na jiného, tyto akcie přednostně nabídnout ke koupi prodáajícímu, a to za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou, bez omezení.

Pro - 19, proti - 0, zdrželo se - 13. Návrh neprospěl.

Pavla Brady:

Zastupitelstvo ukládá primátorovi, aby za Opavu podepsal smlouvu o převodu akcií, bude-li schválena, až poté, co bude ověřeno, že pan Groh je oprávněn za společnost právně jednat a že kupující je součástí finančně zajištěné mateřské bankovní skupiny, jak pan Groh deklaroval.

Pro - 21, proti - 0, zdrželo se - 11. Návrh byl přijat.

Petr Mlýnek:

Upřesnit, co se rozumí příjmem, který bude tvořit roční příspěvek na provoz klubu. Zdrojem ročního příspěvku na provoz klubu nesmí být veřejné zdroje (dotace z FAČRu, města, …).

Pro - 22, proti - 0, zdrželo se - 10. Návrh byl přijat.

Následuje patnáctiminutová přestávka, po které se bude hlasovat o finálním schválení …

Paní Simona Horáková chtěla hlasovat o návrhu otevření rozpravy v podání pana Juříčka. Návrh nebyl schválen.

Návrh, aby se hlasovalo o způsobu hlasování po jménech, nebyl přijat.

Hlasování o upraveném návrhu tak, jak byl upraven.

Pro – 20, proti – 0, zdrželo se – 12. Usnesení bylo přijato.

Zastupitelé těsně odsouhlasili návrh na prodej fotbalového klubu Slezského FC Opava.

Mimořádné jednání zastupitelstva v Opavě o prodeji Slezského FC Opava.
Byl schválen návrh na prodej podílu Slezského FC Opava