Návštěvníci se vydají na procházku již často neexistujících opavských zákoutích. Prostřednictvím dochovaných obrazů a grafik na ní potkají známé i méně známe osobnosti z opavských dějin a prohlédnou si zaniklé opavské městské muzeum. Výstavy doplní cyklus přednášek, komentované prohlídky s autory a další doprovodný program.

Vernisáž výstavního cyklu Opava jubilejní se uskuteční ve čtvrtek 22. února v 17 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea. Jeho kurátory jsou Marie Svaková a Michal Váleček, spolupracují na něm Zemský archiv a Státní okresní archiv v Opavě.

Záběry ze Slámova filmu Sucho.
Sucho. Režisér Bohdan Sláma promítne opavským divákům svůj nový film

První část výstavy prezentuje dějiny a kulturu města Opavy a nejbližšího okolí. Díky úsilí kustodů a šťastné náhodě, která uchránila alespoň část muzejních sbírek od zničení na konci druhé světové války, se až do současnosti zachovaly důležité hmotné a písemné prameny k dějinám města.

Osobnosti známé i neznámé

Strukturou se inspiruje u členění expozice městského muzea do větších celků tak, jak ji v roce 1912 pojal jeden z kustodů Erwin Gerber. Kromě samotné sbírkotvorné činnosti muzea připomíná publikační aktivity, knihovnu a městský archiv, které byly integrální součástí muzea.

Kryštof Vlček se synem Bertíkem
Opavský trenér Kryštof Vlček se stal podruhé tátou

V části Osobnosti známé i neznámé připomene osobnosti, které zasahovaly do chodu města, ovlivňovaly jeho tvář a navenek ho reprezentovaly. Významní rodáci i další osobnosti jsou dodnes s Opavou úzce spojeni v připomínání svých zásluh a jejich jubilea bývají patřičně oslavovaná. Expozice se snaží zachytit jejich osudy a v tomto směru je autorův výběr vedený především snahou o co největší pestrost profesí uvedených osobností.

Kurátorem expozice je Michal Valeček. Část s názvem S malíři po opavských zákoutích je dílem Lenky Valečkové. Představuje různé malířské a grafické pohledy na Opavu, její významné stavby i skrytá zákoutí. Prezentuje sbírku děl uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea. Výstava Opava jubilejní bude v Historické výstavní budově přístupná až do 3. listopadu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Toto je TOP 5 základek Opavska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Zdroj: Deník/Kateřina Součková