Zúčastnila se semináře historiků věnovanému tématu nuceného vysídlení německy hovořících obyvatel Opavska po II. světové válce z Československa. Iniciátorem akce je opavský kulturní spolek Kulturgesellschaft Troppau (Kulturní společnost Opava).

Po odborných jednáních následovalo společenské setkání za přítomnosti představitelů vedení měst Opavy i Bambergu včetně početně zastoupené bamberské veřejnosti. Po zdravicích radnic obou měst následovalo promítnutí dokumentu posluchače Slezské univerzity Maxmiliána Kubného, hudebně doprovázené klavíristou Dominikem Fajkusem a violoncellistou Janem Hanouskem.

„Nepřekvapilo, že se v sále objevily i slzy v očích těch, pro které je téměř osm set kilometrů vzdálená Opava stále rodným městem a Opavsko jejich domovinou. Snad i proto si vysloužil autor dokumentu i oba hudebníci velký potlesk bez ohledu na to, zda tleskaly ruce německé či české," uvedla koordinátorka projektu Lenka Hartmannová.

Proč se cílem opavských kontaktů stalo právě město Bamberg? Odpověď je velmi jednoduchá – právě v Bambergu a jeho okolí našlo po válce nejvíce "Opavanů" své nové domovy a dodnes tam žijí. I proto je tam mohutný kamenný obelisk připomínající město Opavu a její historické události, opavské náměstí nebo kavárna a pekárna, která se k Opavě hlásí na svých vývěsních štítech.

„Město Opava je tam přítomné na řadě míst, stejně jako vzpomínky těch, kteří se kdysi narodili a žili ve Slezsku," dodala Lenka Hartmannová. Bamberčané chtějí v červnu Opavě návštěvu oplatit. Vzájemné kontakty podporují města Opava a Bamberg, spolek Heimatkreisgemeinschaft Troppau a Česko-německý fond budoucnosti.