Úvěr by měl krýt například výstavbu plaveckého bazénu.

Schvalování záměru na stavbu bazénu bude podle slov primátora Opavy Radima Křupaly (ČSSD) jedním z vrcholů pondělního zastupitelstva. „Opava si to zaslouží a potřebuje bazén jako sůl. Dost možná se bude jednat o největší investici desetiletí, záleží samozřejmě na výši konečné vysoutěžené ceny,“ mínil.

„Chceme zahájit stavbu co nejdříve a v podstatě šetříme každý den. Projekt má již ke svému zahájení nabytou právní moc a vše je téměř nachystáno. Co se stavebního povolení týká, jedná se čistě o objekt bazénu,“ konstatoval primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

S tím, že si Opava nový bazén zaslouží, souhlasí i zastupitelka a předsedkyně finančního výboru Pavla Brady (Zelená pro Opavu). „Na tom, že si naše město zaslouží moderní plavecký bazén, se určitě shodne většina Opavanů. Problém ovšem je, že současné vedení města nebylo schopno za dva roky příprav stavby nového bazénu říct, co bude dělat se současným bazénem, ani kolik nás bude stát provoz bazénu nového,“ uvedla Pavla Brady s tím, že chybí naprosto základní ekonomické rozvahy.

„Přitom právě provozní náklady bude muset město platit každoročně z rozpočtu po dalších mnoho desítek let,“ dodala opoziční zastupitelka.

Navýšený úvěr by měl kromě plaveckého bazénu pokrýt i náklady na vybudování kanalizace ve Zlatníkách a Milostovicích. Úvěr by měl být splacen ve 40 splátkách do konce roku 2030.

„Město si letos v květnu vzalo u Komeční banky i menší revolvingový úvěr do výše 47 milionů korun na předfinancování některých projektů, například rekonstrukce centra sociálních služeb na Hradecké ulici,“ přiblížila vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend opavského magistrátu Lenka Grigarová.

Tento úvěr musí být splacen do konce roku 2018. Kromě toho město Opava stále splácí úvěr u České spořitelny do výše 400 miliónů korun z roku 2009, ze kterého finacovalo nákup části budovy Slezanky. Zůstatek toho úvěru činí k dnešnímu dni více než 127 miliónů korun a poslední splátka by měla proběhnout v březnu 2021.

Od Československé obchodní banky si město půjčilo v roce 2011 sumu do výše 500 miliónů korun na financování a refinancování investičních projektů. Zůstatek tohoto úvěru k dnešnímu dni činí více než 167 miliónů korun a splacen by měl být do června 2023.