Opava by pak mohla zažádat o dotaci na pořízení hnědých popelnic a kontejnerů.

„Jako podklad pro žádost o dotaci slouží projevený zájem občanů o tento druh svozu a na jeho základě vytvořená analýza. Abychom věděli, o kolik hnědých popelnic má město Opava žádat, prosíme občany, aby se zúčastnili následujícího průzkumu a vyplnili anketní lístek," uvedl náměstek Dalibor Halátek.

Anketní lístek je možné odevzdat do poloviny září na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C. Opavané mohou také vyplnit příslušný formulář přímo na webových stránkách města.

A ačkoliv není dotazníkový průzkum u konce, zatím to vypadá tak, že možnost hnědých popelnic lidi zaujala. „Z dotazů a telefonátů usuzujeme, že akce má pozitivní ohlas a vyvolala zájem občanů," uvedla mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Vedení města navíc v minulosti mluvilo o tom, že se při svém rozhodování bude zajímat také o to, jak dopadl pilotní projekt takovéhoto projektu ve Vávrovicích, kde popelnice na bio odpad mají už přes dva roky.

„Pilotní projekt ve Vávrovicích ovlivnil množství vyseparovaného bioodpadu. Konkrétně v roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2013 vyseparováno o cca 60 % bioodpadu více. Z tohoto celkového množství odevzdaného v roce 2015 v rámci SMO činilo množství bioodpadu svezeného z MČ Vávrovice téměř 40 %," řekla Lada Dobrovolná.

Před třemi lety bylo v Opavě mezi opavské vlastníky zahrad a zahrádek rozdáno téměř tři a půl tisíce kompostérů.