Kamil Kolek: Čím jsem starší, tím víc mě Breda trápí

Dozor při obnově kulturních památek a vydávání opatření v případě, když se vlastník o památku nestará, má na starost orgán státní památkové péče.

„Z titulu tohoto svého zmocnění vedl náš správní orgán řízení o uložení opatření vlastníkům kulturní památky při neplnění zákonných povinností a nařídil jim provést práce, které by měly stabilizovat stavebně technický stav památky, objektu obchodního domu Breda," uvedla vedoucí oddělení památkové péče odboru hlavního architekta opavského magistrátu Lucie Langerová s tím, že poslední takové řízení probíhalo od března 2015 do února 2016.

Vlastníci Bredy se proti nařízení odvolali a krajský úřad rozhodnutí magistrátu zrušil. „Za hlavní pochybení potom označil skutečnost, že vlastníci nemají k nemovitosti dispoziční práva, která od nich plně převzal správce konkurzní podstaty.

Tento názor krajského úřadu nám byl potvrzen na Památkové inspekci Ministerstva kultury. Jakékoli naše další jednání s vlastníky je tak nelegitimní a udělování pokut správci konkurzní podstaty, který současný stav památky nezapříčinil, je v rozporu se zákonem," dodala Langerová.

Kamil KolekAbychom si ujasnili, jaký má být další osud Bredy, snažili jsme se spojit přímo s bývalým majitelem Kamilem Kolkem i se správcem konkurzní podstaty JUDr. Josefem Cupkou. Kamil Kolek nám minulé úterý rozhovor přislíbil, ale od středy pak už na telefon nereagoval.

Konkurzní správce ústy své asistentky potvrdil, že Breda je zahrnuta do konkurzní podstaty, ale blíže se vyjádřit odmítl.

Nechejme tedy promluvit jednoho z hlavních aktérů prostřednictvím posledního rozhovoru pro Opavský a Hlučínský Deník. „Věřte mi, nebo ne, ale čím jsem starší, tím víc mě Breda trápí, i když mi to lidé nevěří. Až budu jednou na konci svého života, tak bych opravdu nechtěl nechat za sebou takovouto pomyslnou kaňku," uvedl Kamil Kolek v lednu 2014.

Breda za posledních dvanáct let v datech

18. prosince 2004 – Došlo k požáru Bredy, obchodní dům byl v tu dobu naštěstí uzavřen. Největší škody nevznikly na budově, ale na zboží, které bylo znehodnoceno ohněm a dýmem.

Přitom asi měsíc před požárem vznikl spor o vlastnictví Bredy. Její majitel Kamil Kolek totiž poslal do konkurzu svou firmu Mercator Palladium, předtím Breda, s.r.o., v jejíž konkurzní podstatě byl i obchodní dům. Kolek se pak začal soudil o to, že obchodní dům byl do konkurzní podstaty zapsán neoprávněně, protože jej už před lety převedl na svou další firmu Zemská správcovská.

2013 – Kvůli závadě na elektroinstalaci byl ochodní dům zavřen. Kolek tehdy prohlásil, že stál před dilematem, jestli provést lokální drobné opravy, nebo počkat na rozsáhlou rekonstrukci. Zvolil druhou variantu. „Chci Bredu zrekonstruovat a otevřít," uvedl v dubnu 2013 pro náš Deník.

2013 – V tomto roce se také hovořilo o propojení staré a nové Bredy. Tento záměr nadšeně vítal zástupce investora nové Bredy Radim Bajgar.

2016 současný stav – Nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Mlčení těch, kteří by mohli a měli lecco osvětlit, a kulturní památka v žalostném stavu. Plány na propojení obou obchodních domů rozhodně nejsou na pořadu dne.

„Vzhledem k nevyřešené majetkové situaci na druhé straně jsou jakékoliv úvahy o propojení staré a nové Bredy bezpředmětné," uvedl ředitel Mint Investments Radim Bajgar.

Fotografie interiéru Bredy z doby po jejím otevření, okolo roku 1928.

Fotografie interiéru Bredy z doby po jejím otevření, okolo roku 1928. foto: archiv Jindřicha Vybírala

Architekti: Breda je ikonická a velkorysá stavba

O achitektonických kvalitách obchodního domu Breda & Weinsten nás může poučit například publikace Jindřicha Vybírala nazvaná Leopold Bauer – heretik moderní architektury z roku 2015. Podle autora je obchodní dům Breda Bauerovou první velkou realizací od skončení I. světové války. Se svými osmi podlažími a 1500 metry čtverečními zastavěné plochy šlo o největší obchodní dům v tehdejším Československu.

Jak hodnotí současný stav domu historik umění Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze? „Ze současného stavu Bredy jsem smutný a vůbec nechápu, jak k něčemu takovému mohlo dojít," uvedl Vybíral.

Podobně se vyjádřil i architekt Lubomír Dehner s opavského Studia-D. „Současný stav obchodního domu je opravdu tristní a pro tento nádherný objekt, město Opavu i majitele nedůstojný. Ideální by samozřejmě bylo obnovit původní charakter obchodního domu v celém rozsahu," vysvětlil Dehner.

Podle něj by bylo velmi dobrou variantou využít pro obchod alespoň dvě až tři spodní podlaží a horní patra pro administrativu, restaurační provoz apodobné „Naopak si zde neumím představit bydlení," dodal Dehner.

Další opavský architekt Martin Materna považuje Bredu za ikonickou stavbu. „Dovedu si představit i kombinaci obchodních, výstavních ploch nebo nějakou veřejnou funkci. Každopádně při jakémkoli využití by měl být objekt otevřen veřejnosti a jeho velkorysé pojetí by mělo být zachováno," uvedl Materna.

.

Breda v minulosti nesla různé názvy. Po únorovém puči v roce 1948 ji nový majitel pojmenoval Průkopník. foto: www.staraopava.cz

Jak se měnily názvy obchodního domu

Budova obchodního domu Breda & Weinstein byla postavena v letech 1927 až 1928 podle projektu Leopolda Bauera. První změna názvu přišla s nacistickou nucenou správou.

Obchodní dům na Herman Göring Platz dostal jméno Helder, Reiser a spol. Po únorovém puči v roce 1948 jej nový majitel přejmenoval na Průkopník a jeho adresa byla náměstí Josefa Vissarionoviče Stalina. Do sametové revoluce se ještě dům proměnil na Prior a tak jej koupil v roce 1993 Kamil Kolek.

Od té doby nese obchodní dům jméno původní.

Ta Breda, nebo ten Breda?

Dalo by se říct, že to je spíš generační než jazykový problém. Zatímco pamětníci předválečné Opavy neřekli jinak, než že jdou „k Bredovi", generace mladší běžně užívají spojení „jdeme do Bredy".

Jak mají uživatelé jména Breda postupovat, vysvětlila Ivana Svobodová z Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. „Zakončení jména Breda, pokud neznám pozadí, vybízí k zařazení ke jménům rodu ženského. Ale chápu starší generaci, která ho používá v rodě mužském, protože ví, že šlo o jméno jednoho z majitelů obchodního domu Maxe Bredu," uvedla Svobodová s tím, že má porozumění pro obě skupiny uživatelů.

Milan Freiberg

Komentář Milana Freiberga: Breda jako pomník?

Když tak sleduji gotické prvky na fasádě staré Bredy, kterými chtěl její architekt Leopold Bauer podtrhnout souvislost své stavby se starou slezskou gotikou, napadá mě, co by asi řekl na to, jak jeho „chrám obchodu" vypadá dnes?

Své následovníky by nepochválil ani David Weinstein, který jako jediný z dvojice majitelů firmy zažil otevření domu. A nad patovou majetkoprávní situací, ve které se jeho dům nachází, by slušně řečeno spráskl ruce. Nad tím, že patří nepatří původním majitelům a že se o něj stará nestará správce konkurzní podstaty.

Je opravdu interiér zakonzervován ve slušném stavu, jak zaznělo před lety z úst Kamila Kolka? Jisté je možná jen to, že svého času chlouba Opavy se pomalu propadá (a to skoro doslova) do zapomnění a vztek a lítost nad jeho stavem se mění v apatii a nezájem.

Zakrátko už zejména mladší obyvatelé Opavy a její návštěvníci ani nebudou vědět, co tato stavba pro město znamenala. Koho a co bude tento pomník budoucím generacím připomínat?