Co se má stát se Slezankou a okolním prostranstvím? Agentura Datamar zkoumala názory Opavanů na centrum města.

Celkem 405 respondentů sdělovalo svůj postoj k podobě srdce města a oficiální výsledky budou prezentovány v úterý 22. září od 17 hodin přímo ve Slezance. Na setkání určeném veřejnosti nebudou chybět zástupci investora, společnosti Crestyl, a města.

„Současný stav kolem Slezanky je pravděpodobně pro mnoho lidí nesrozumitelný kvůli mnohaletému působení investora ve městě a změnám, které se jeho projektu v centru týkají. Proto budou přítomni i zástupci Crestylu, aby mohli reagovat na dotazy veřejnosti," řekl k setkání opavský primátor Martin Víteček.

Současné vedení města sice projevuje snahu dát prostor širší diskusi, nicméně je vázána smlouvami s Crestylem, který chce Slezanku přestavět. „Pevně věřím, že můj přístup přijít konečně s tématem Slezanky mezi lidi a diskutovat s nimi povede k tomu, že všichni společně dojdeme k takovému řešení, které je pro město nejlepší," pokračuje opavský primátor.

Agentura, která sociologický průzkum prováděla, zatím radnici prozradila, že 70 procent respondentů je se současným stavem Slezanky nespokojeno, 80 procent považuje za nutné provést rekonstrukci. Detaily zazní až na samotném setkání.

„Sami jsme hodně zvědavi na další údaje, které nám průzkum o názorek lidí prozradí," dodal primátor.

Pokud shrneme komplikovanou historii developerského záměru týkající se Slezanky, pak v současnosti je původní projekt okleštěný o prostor bývalé měnírny, divadelního klubu a části parku. Crestyl chce i přes zmíněná omezení stavět. Navíc by společnost ráda do projektu zahrnula i budovu Slezanky.

„Vzhledem ke změnám a záměru zakomponovat Slezanku začínáme od začátku," řekl za Crestyl Ondřej Micka s tím, že společnost od záměru vybudovat obchodní centrum neustoupila.

To ale naráží na názor výrazného procenta Opavanů, kteří další obchody v centru nechtějí. Podobný názor mají členové sdružení Za Opavu, kteří celý záměr považují za překonaný. „S dokončením Bredy se ulice v centru vyprazdňují a s příchodem dalšího velkého projektu by to bylo ještě horší. Už dnes podle odborných analýz poměru velkoobchodních ploch na počet obyvatel je Opava v celostátním měřítku na kritickém čtvrtém místě.

Každému, kdo se po Opavě byť jedenkrát projde, musí být na první pohled jasné, že se situace oproti době před několika lety dramaticky změnila," říká Tomáš Skalík ze sdružení Za Opavu.

Jednotlivé přístupy k řešení situace v centru města mohou být konfrontovány na setkání zainteresovaných stran v úterý.