Z projektu datujícího se do roku 2009 sešlo. Zůstala po něm pachuť: radnice ještě za minulého vedení vyplatila profesoru Frončkovi 600 000 korun za patnáctistránkový projekt. O problému jsme vás informovali.

Projekt Dalibora Frončka můžete najít zde jako soubor doc, zde jako soubor pdf a zde se na něj můžete podívat přímo ve vašem prohlížeči.

Nyní Dalibor Fronček odpovídá na otázky naší redakce.

Jak dlouho jste na projektu Opava College pracoval?

Více než dva roky. Nejprve jsem pracoval několik měsíců ve volném čase a bez odměny. Můj kontrakt s univerzitou mi nepovoluje pracovat mimo školu více než jeden den týdně, ani zdarma. Proto jsem si vzal na jaře 2009 výzkumné volno. To znamená, že jsem neučil, a dostával polovinu platu. Polovinu času jsem věnoval matematickému výzkumu, jak moje univerzita očekává. Druhou polovinu jsem s vědomím děkana věnoval Opava College.

Z jakých zdrojů jste čerpal?

Ze studijních programů desítek amerických škol, z osobních jednání s mnoha akademickými funkcionáři a profesory těchto škol.

Kdo stanovil částku 600 000 korun jako odměnu za tento projekt?

Zastupitelstvo v rámci rozpočtu 2009, který předložila rada města. Panu primátorovi jsem navrhl několik variant a on mne vyzval, abych pracoval na projektu Opava College. Odměna je součtem mého ušlého platu a menší částky na cestování. Že ta suma vypadá z českého hlediska vysoká, je způsobeno tím, jaké jsou platy profesorů v USA. Odměna byla řádně zdaněna v ČR i v USA.

Je podle vás kvalita této patnáctistránkové práce přímo úměrná vyplacené odměně?

Ano, je. Ptáte se na „Úvodní zprávu“? Ta zpráva představuje asi jedno procento mé práce na projektu, a tedy i odměny. Šlo o dlouhodobou práci, která sepsání zprávy předcházela a také následovala. Já na tom projektu pracuji stále, pro případ, že by se město někdy chtělo k němu vrátit. Minulý týden jsem navštívil na několik dnů jednu takovou školu v Pensylvánii.

Ta zpráva je záměrně jen stručným popisem projektu, a měla sloužit jako základní informace pro zájemce o něj. Další rozsáhlé materiály byly připraveny k rozpracování. To mělo následovat v další fázi, ke které vinou nového vedení města nedošlo.

Co vás vedlo k tomu, že jste takovou částku přijal? Mimochodem, za jednu stránku vám město Opava vyplatilo 40 000 korun.

Jak jsem řekl, město mi neplatilo za zprávu, ale za dlouhodobou práci na projektu. Vy mi nekladete otázku, ale uvádíte záměrně zkreslenou informaci. Když si někdo koupí krabici s televizorem za 10 tisíc korun, tak neříká, že ta krabice stála 10 tisíc, protože ví, že tolik stála ta televize. Chirurg také není placen za napsání jednostránkové propouštěcí zprávy, ale za složitou operaci. K převzetí odměny mne vedlo totéž, co vede kohokoliv k převzetí výplaty. Tedy to, že jsem odvedl práci podle zadání.

Máte nějaké ohlasy na tuto vaši práci, ať již od laiků či odborníků?

Kolegové v USA, kteří se s ní seznámili, ji hodnotili mimořádně pozitivně. Profesor Haňka z University of Cambridge projekt považoval za velmi zajímavý.

Pokud bychom se rozhodli vaši práci vystavit na náš web, bude vám to vadit? Je to veřejný text, který měli k dispozici opavští zastupitelé. Nechme tedy čtenáře, ať posoudí sami. Jaký je na to váš názor?

Vy nevystavíte mou práci, ale pouze „Úvodní zprávu“ představující jen zlomek mé práce. Se zveřejněním zprávy se počítalo a nevadí mi. Chci ještě říct, že je obrovskou chybou současné radnice, že se zbavuje nesmírně cenného areálu kasáren, a tím i historické příležitosti v něm vybudovat vzdělávací kampus. Je jedno, zda typu Opava College, nebo zcela jiného. Zbavuje se ho bez toho, že by se vůbec pokusili ho jakkoliv naplnit. Prodat areál je jednoduché, ale takovou příležitost Opava už nikdy mít nebude.