Developerská skupina Crestyl hodlá po více než deseti letech pokračovat v přípravě stavby svého projektu obchodního a společenského centra, ovšem pouze ve vnitrobloku za Slezankou. Projekt s názvem Central Opava v sousedství opavského Horního náměstí nabídne svým návštěvníkům vhodnou kombinaci služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Rozsah a podoba projektu budou vycházet z platné smlouvy s městem.

„Touto lokalitou se zabýváme už od roku 2004 a investovali jsme do projektu velké množství peněz. Zpracovali jsme celou řadu studií i návrhů. Všechno jsme velmi pečlivě diskutovali se zainteresovanými subjekty a naslouchali požadavkům města," uvádí výkonný ředitel skupiny Crestyl Simon Johnson.

Developer má s městem už delší dobu podepsanou smlouvu, která jí umožňuje prostor za Slezankou zastavět a město ji musí dodržet. V opačném případě by muselo zaplatit vysokou pokutu.

Projekt se týká jen vnitrobloku za Slezankou

Projekt, jehož součástí nebude Slezanka, historická měnírna elektrického proudu ani Divadelní klub, bude finálně zabírat pouze vnitroblok.

„Stále chceme, aby náš projekt plně respektoval historii místa a byl pro město co nejpřínosnější. Jsme přesvědčeni, že Opava takovýto projekt v samotném centru potřebuje, aby vrátila těžiště města do oblasti Horního náměstí a Ostrožné ulice," říká Simon Johnson.

Je přesvědčen, že jedině to může zabránit vylidnění centra i přesunu veškerých obchodů a lidí na okraj města.

Je si plně vědom toho, že se konkurenční prostředí za dobu, po kterou Crestyl projekt s městem řeší, výrazně změnilo. Pod obchodním domem Breda už několik let stojí rozlehlé obchodní centrum Breda&Weinstein. „Tento fakt se samozřejmě musí odrazit ve skladbě služeb a obchodů, které Central Opava nabídne," uzavírá Simon Johnson.

Architektonický koncept Central Opava vychází z principů potlačení celkového objemu hmoty stavby a jejího rozčlenění. To se podle představy developera podaří nejen začleněním stopy historického urbanismu místa do struktury stavby, ale také značně členitou střešní krajinou, tvořenou kompozicí zkosených střech.

V části vnitrobloku vznikne zelené atrium, do kterého budou mít výhled kavárny a restaurace, umístěné v budově. Tolik architektonický koncept. S přesnou podobou a jednotlivými kroky realizace celého projektu slibuje skupina Crestyl seznámit veřejnost během několika měsíců, tedy hned po dokončení přípravné fáze.