Týká se budovy bývalého divadelního klubu, který v Opavě se Slezankou sousedí v ulici Rybí trh. Budova je v majetku města Opavy, a to mělo v plánu klub, který je podle radnice kvůli špatnému technickému stavu už mnoho let nepřístupný, spolu s částí Slezanky srovnat se zemí.

Pak měla přijít stavba historizujících bytovek a multifunkčního společenského sálu. K jeho vzniku měly posloužit právě i prostory divadelního klubu. Jenže na ministerstvo doputoval návrh o zápis domu do seznamu kulturních památek, což zatím poslalo všechny plány magistrátu k ledu. Vedení Opavy s prohlášením za kulturní památku nesouhlasí. Deník požádal o vyjádření památkáře. Proč je podle nich dům natolik cenný, aby se kulturní památkou stal?

Zámek Dolní Životice.
FOTO: Zámek na Opavsku už nebude sociálním zařízením. Co s ním bude dál se neví

Informaci o zahájeném správním řízení potvrdila redakci Deníku už minulý týden Petra Hrušková z tiskového oddělení Ministerstva kultury. „Ministerstvo vede správní řízení o prohlášení bývalého divadelního klubu v Opavě za kulturní památku. Zatím neobdrželo odborná vyjádření krajského úřadu a obce s rozšířenou působností,“ uvedla Hrušková s tím, že žádné bližší informace zatím nelze poskytnout.

Město bylo informováno

Do jednání o divadelním klubu se zapojil také Národní památkový ústav (NPÚ). V únoru 2022 byli památkáři seznámeni se záměry města.

„Kromě připomínek NPÚ k tomuto záměru byly formulovány také památkové hodnoty objektu divadelního klubu. Z této komunikace a dále vyjádření NPÚ k demolici části Slezanky z dubna 2022 vyplývá nutnost ochrany objektu někdejšího Mariánského ústavu, později divadelního klubu na Rybím trhu. NPÚ se účastnil jednání a v názoru na potřebu ochrany budovy je konzistentní. O potřebě prohlásit tuto historickou budovu za kulturní památku bylo vedení města ze strany NPÚ informováno, město má k dispozici i výsledky stavebně-historického průzkumu, kde jsou hodnoty objektu podrobně popsány,“ konstatuje ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula.

Statika je podle památkářů dobrá

Památkáři navštívili budovu klubu v únoru 2022, a to za účelem stavebně-statického posouzení objektu. „Přizvaný statik NPÚ uvedl, že současný statický a stavebně-technický stav předmětného objektu je relativně dobrý, dům nemá zásadní konstrukční nebo statické závady, které by ohrožovaly funkci nosných konstrukcí nebo využití domu. V únoru 2023 provedli pracovníci obhlídku a dokumentaci objektu. Ministerstvo kultury nám zaslalo žádost o odborné vyjádření k návrhu na prohlášení za kulturní památku,“ popsal Deníku Michal Zezula.

Opava.
Občané nechali Opavu propadnout. Nejhůře vnímají podporu sportu a volného času

NPÚ doporučil ministerstvu, aby se bývalý divadelní klub s pozemkem stal kulturní památkou. „Urbanistické, architektonické a památkové hodnoty budovy jsou zjevné. Je žádoucí, aby dům získal památkovou ochranu. Rovněž rekonstrukce by měla probíhat tak, aby budova zůstala i nadále autentickým dokladem vývoje historického centra Opavy,“ upřesňuje Michal Zezula.

Rekonstrukce budovy už byla na stole v uplynulých letech několikrát, řešila ji i minulá vedení města, a to s několika ministry kultury. Avšak neúspěšně, protože peníze na opravu se nikdy nepodařilo zajistit.

Dochované interiérové prvky

Důvodů, které památkáře k podpoře snahy o prohlášení klubu za kulturní památku vedou, je hned několik. „Jedná se o mimořádně hodnotný doklad městské zástavby, v němž se odráží jak etapa, kdy fungoval jako šlechtické sídlo, tak i další etapy, kdy sloužil dobročinným a veřejným zájmům opavské městské komunity.

V interiérech se dochovala celá řada unikátních stavebních prvků a konstrukcí jako dřevěná klenba kaple, zděné klenební systémy v jednotlivých podlažích, unikátní centrální samonosné schodiště s dekorativním zábradlím, dřevěné obklady stěn v bývalém sále městské knihovny, dřevěné schodiště na půdu s kuželkovitými sloupky a řada dalších prvků, dokládajících vysokou úroveň dobového stavitelství a řemesla,“ vyjmenovává Michal Zezula.

Moravskoslezský kriminalista Martin Lichý v pondělí informoval o objasnění zločinu.
VIDEO: Mladíci „čistili“ Opavu od bezdomovců. Je z toho pokus o vraždu

Autentická historická budova je podle mínění památkářů součástí jednoho z nejstarších veřejných prostranství v Opavě. „Rybí trh je jediné náměstí v historickém jádru města, kde je kompaktně zachována historická architektonická struktura, vyjma východního cípu náměstí v 70. letech dostavěného Slezankou. A to i přes poškození, demolice a dostavby města po druhé světové válce. Budova reprezentuje úroveň a vývoj městské architektury v Opavě v několika etapách spojených s různým funkčním využitím,“ dodává Zezula.

Svázané ruce magistrátu v Opavě

Magistrát ale vnímá krok jako házení klacků pod nohy. „Náš názor je ten, že to kulturní památka není, nic cenného se tam nenachází, máme na to i vyjádření odborníků. Proto teď také dopracováváme i statický posudek, který nám, myslíme, prokáže, že budova je na tom staticky velmi špatně. S památkáři jsme se předtím domluvili, že jsme ochotni zafinancovat přesunutí fresky, což vnímáme jako jediné kulturní dědictví v rámci budovy. Jsme připraveni ji přesunout, ale záměr je pořád stejný – budovu zbourat,“ uvedl náměstek opavského primátora Michal Kokošek s tím, že po dobu správního řízení město nesmí s budovou nijak nakládat.

V úvahu tak zatím nepřipadá prodej, pronájem a už vůbec ne plánované bourání.