NEJVYŠŠÍ DLUH JE EVIDOVÁN ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

U poplatku za komunální odpad dluží Opavané svému městu za loňský rok 7 801 442,58 korun a za psy 427 669 korun.

„Naše oddělení nedoplatky vyměřuje platebním výměrem a poplatník má možnost úhrady v náhradní lhůtě. Pokud přesto nezaplatí, nedoplatky jsou předávány na exekuční oddělení k dalšímu vymáhání," přibližuje reakci města vedoucí oddělení daní a poplatků, pokladní služby finančního a rozpočtového odboru Ruth Hrbáčová.

Někteří nájemníci městských bytů vstoupili do letošního roku s dluhem ve výši 3 290 905 korun a za nebytové prostory města dluží uživatelé 1 137 019 korun.

NEPLATIČŮM HROZÍ EXEKUCE A JINÉ SANKCE

Dlužník dostane nejdříve upomínku, pak následuje předžalobní výzva. Pokud si ani pak nedá říci, je jeho dluh předaný exekučnímu oddělení k dalšímu vymáhání.. Poslední reakcí města na přetrvávající nechuť platit nájemné je výpověď z nájmu.

Ani tím však pohledávka města vůči zatvrzelému neplatiči nekončí. Jeho čekání na zázrak ukončí exekutor, zvonící u dveří, a to už bývá hodně nepříjemná situace. Exekuce může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů dlužníka, přikázáním pohledávky, prodejem jeho movitých a nemovitých věcí i dalšími prostředky.

ČEKÁNÍ S PLATBOU NAVYŠUJE ČÁSTKU PŮVODNÍHO DLUHU

Všechny uvedené možností však mají jedno společné. Znamenají navýšení původní částky o soudní a exekutorské poplatky a už proto je uhrazení dluhu po dohodě s magistrátem pro dlužníka finančně vhodnější. Takový je stav dluhu Opavanů vůči městu za rok 2016.

PLATBY NÁJMŮ SE VÝRAZNĚ ZLEPŠILY

Polepšili se Opavané v hrazení závazků vůči svému městu nebo pohoršili? Za rok 2015 dlužili za komunální odpad celkem 8 222 144 korun a za psy 370 136 korun. Za městské byty představoval dluh 10 224 000 korun a u nebytových prostor 12 084 000 korun.