„Konečný rozpočet ještě nemáme pro tuto chvíli stanoven. Granty města pro sportovní účely budou určitě vyhlášeny, a to v co nejbližším období. Pokud proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva, tak pravděpodobně tam," řekl k tématu první náměstek primátora Martin Víteček (SNZ).

Prozatím byly městem vyhlášeny granty na podporu kultury, životního prostředí a enviromentální výuky a prevence kriminality. Víteček dále uvedl, jaké částky město vyhradilo na jednotlivé dotační úseky: „U kultury bylo rozhodnuto o částce jeden milion osm set tisíc, u životního prostřední a enviromentální výuky o půl milionu a u prevence kriminality se jedná o částku tři sta tisíc korun."

Nejvyšší možnou spoluúčast města mohou získat projekty podporující činnosti neziskových organizací zaměřených na enviromentální výuku a ochranu životního prostředí.

Zde může grant pokrýt až sto tisíc korun nákladů jednoho projektu. Po stížnostech na pozdní termín vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 se město rozhodlo vyhlásit termín pro rok 2017 o něco dříve. Žadatelé o dotaci mohou podávat své přihlášky od 24. do 30. října tohoto roku.

David Beinhauer