Vedení města v současné době nechává vypracovávat studii, která má ukázat, jakými způsoby by mohl areál kasáren opět ožít a být aktivně využíván.

Podle zástupců opavské opozice však bude tento dokument spíše informativní, a to do doby, než proběhne debata napříč politickým spektrem. Politická shoda pak musí být potvrzena hlasováním zastupitelů.

„Dukelské kasárny jsou věčným problémem. Mnoho let upozorňuji na městských zastupitelstvech na fakt, že chybí konceptuální řešení tohoto areálu. Již v minulých letech jsme měli možnost začít kasárny aktivně využívat.

O působení v horní třetině objektu měli podnikatelé zájem. Nic se však nestalo a tento stav přetrvává,“ říká k tématu lídr opozičního zastupitelského klubu Osmička Marek Veselý (ODS).

Podle něj se musí nejdříve určit, k čemu bude areál sloužit. Poté, co se tak stane, může být realizována případná studie. „Variant zde existuje mnoho. Nemám zájem stavět se do pozice jejich kritika. Mým cílem je pouze to, aby se začalo po letech s areálem konečně něco dít. Nejdříve však musí proběhnout debata, ze které vzejde politická shoda.“

Na tu je vedení města podle slov náměstka opavského primátora Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) připraveno: „Cílem nové studie je uvést areál kasáren do aktivního života. Snažíme se dělat vše pro to, abychom měli už v době vydání tohoto dokumentu zájemce o podnikatelskou či jinou činnost v daném objektu.

Debata o finální podobě studie je pak samozřejmostí. Proběhnou nejméně dvě setkání, ke kterým budou přizváni všichni zájemci o danou problematiku, včetně členů opozice.“

Jako mediátor debaty by mohl podle Dalibora Halátka figurovat opoziční zastupitel Jan Zelinka (ODS), člen Atelieru 38, který se na tvorbě studie podílí: „Věřím, že pokud by došlo na emotivnější střety, tak dokáže zastupitel Zelinka vést debatu věcně, tak abychom úspěšně nalezli konsenzuální řešení, které bude vyhovovat všem stranám.“

Jan Zelinka snahy vedení města vítá: „Opozice již delší dobu upozorňovala na nečinnost ve věci Dukelských kasáren. Studie, kterou připravujeme, má primárně prezentovat tento areál jako atraktivní místo pro budoucí investory. V rámci debaty doufám v politickou shodu.

Zda areál ožije, ale závisí na více faktorech. Svou roli budou hrát nejen hlasy zastupitelů, ale i budoucí ekonomická situace města.“