Od ní město areál získalo v roce 2007. Od té doby probíhají neustále dohady zastupitelů o tom, jak 
s bývalými kasárnami naložit. Poslední vývoj naznačuje, že by mohly prostory znovu ožít. Město vynakládá na údržbu areálu ročně částku okolo jednoho milionu korun.

Dukelské kasárny: základní fakta

Změna majitele
>> do roku 2007 byl areál ve vlastnictví armády
>> následně byl převeden městu
>> armádou byl i poté několik budov stále využívá

Současný vzhled areálu
>> zanedbané pěší plochy
>> částečně udržované nemovitosti
>> investice města na údržbu: přibližně 1 milion/rok

Aktuální plány s kasárnami
>> snaha o převod zbytku kasáren pod město
>> tvorba urbanistické studie pro areál

Armáda vlastní už jen tři budovy

Po zrušení povinné vojenské docházky ztratil areál Dukelských kasáren na významu. Před devíti lety tak byly prázdné budovy převedeny městu. Ztratily totiž využití. Město však v tuto chvíli nemá ve vlastnictví všechny objekty. Některé stále patří Armádě České republiky.

„Jedná se o tři budovy, které se nachází v blízkosti vstupu do areálu ze Sokolovské ulice," uvedl vedoucí Pracovního střediska 0711 Opava Vladimír Míček. Armáda ČR by se v budoucnu nebránila převodu i těchto objektů, které jsou v současnosti nevyužívané.

Momentálně ale podle určitého nařízení nemohou být prováděny. Šance pro město se otevře až v případě jeho změny.

Dalibor Halátek: Na rekonstrukci kasáren máme vyhrazeno pět milionů

Jakým směrem se bude další vývoj ohledně bývalého vojenského areálu ubírat přiblížil náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu). Podle jeho slov by mohly být kasárny znova uvedeny do aktivního provozu již na začátku příštího roku: „V současné době probíhají jednání o předaní zbytku Dukelských kasáren městu. K tomu by snad mohlo dojít již na konci podzimu.

Dále je zpracovávána studie na natažení inženýrských sítí a částečné demoliční práce. Ta bude hotova ke konci roku."

Areál, který by prošel částečnou rekonstrukcí by tak byl připraven pro nové aktivní využití. Na zasíťování a demoliční práce má město v rozpočtu vyhrazeno částku pět milionů korun. Dle Halátka je o nemovitosti v kasárnách zájem. Případní investoři by pak využívali prostory pro svou podnikatelskou činnost ať už výrobní, prodejní či realitní.

Marek Veselý: Stále chybí komplexní řešení, jak s kasárnami naložit

Marek Veselý (ODS) patří mezi zastupitele, kteří situaci ohledně stavu Dukelských kasáren dlouhodobě sledují. Podle něj zůstává areál zbytečně nevyužit už tři volební období.

„Dlouhodobým problémem využití bývalých vojenských kasáren je vytvoření komplexní a smysluplné koncepce. Ta stále chybí. Je zde poptávka po nebytových prostorách, průmyslovém využití, podnikání a bydlení."

Následně dodává že o působení v areálu mají zájem také další organizace jako je Slezská univerzita, sportovní spolky a místní neziskové organizace.

Veselý na posledním jednání opavského zastupitelstva kritizoval kroky města ve věci prodeje jedné z budov bývalých kasáren podnikateli Zdeňku Kalužíkovi. Záměr prodeje a směny byl totiž během víkendu změněn na pouhý prodej. Dle Veselého bez řádného projednání této změny se zastupiteli.

Město prodalo danou nemovitost Kalužíkovi za více než 4 miliony korun.

Ilustrační foto.

Jaroslav Kania: Převod nám umožní sklad zrekonstruovat

Slezská univerzita má v dlouhodobém pronájmu skladovací prostory v jedné
z budov v areálu kasáren. Podle kvestora Slezské univerzity Jaroslava Kanii (ANO) je tento objekt jedinou schůdnou variantou pro existenci univerzitního skladu i v budoucnu.

Letos v létě požádala univerzita o převod nemovitosti do svého vlastnictví. Ten jí byl zamítnut. „O převod jsme zažádali z jediného důvodu. Do dané budovy by bylo možné investovat a postupně ji zrekonstruovat. Finanční prostředky by pak mohla škola získat z dotací. O ty se ovšem může ucházet pouze za podmínky, že by danou budovu vlastnila," říká k této věci Kania.

Protože je možné o finanční podporu zažádat pouze do konce tohoto roku, bude univerzita i nadále usilovat o převod skladu do svého vlastnictví v co nejbližší době. O tom by se mělo rozhodnout nejpozději na prosincovém zasedání městského zastupitelstva.

Zdeněk Kalužík: Zájem podnikatelů je velký

Zdeněk Kalužík je v současné době jediným podnikatelským subjektem, který se v areálu kasáren nachází. Ve svém vlastnictví má přitom již tři budovy. Koupi třetí nemovitosti, o kterou měl z důvodů rozšiřování výroby zájem již v minulosti, se mu podařilo uskutečnit na konci října.

Zastupitelé města rozhodli, že bude nemovitost Zdeňku Kalužíkovi prodána za částku pohybující se okolo čtyř milionů korun. Původním záměrem města přitom byla směna budovy za kus pozemku v areálu kasáren, který je ve vlastnictví podnikatele.

Na otázku, zda by uvítal v areálu také další investory, nám Zdeněk Kalužík odpověděl toto: „Myslím si, že těch zájemců z řad podnikatelů je v Opavě dost. Město se však dlouhodobě k této situaci nijak kladně nestaví."

David Beinhauer, Petr Dušek