Vedení města došla trpělivost a hodlá prostor vyřešit po svém. Podle primátora města Radima Křupaly (ČSSD) se nepodařilo najít velkého investora, který by vyřešil střední část areálu, kde se nacházejí garážová stání, a postavil zde například bytové domy.

„Ve vedení města nám došla trpělivost, protože se projekt nehýbal, tak jsme se rozhodli, že město půjde vlastní cestou v tom smyslu, že nechá vytvořit studii,“ uvedl primátor Radim Křupala s tím, že ideová architektonicko-urbanistická studie má naznačit hlavně cesty budování základní infrastruktury.

„Studie případně také navrhne parcelizaci prostoru tak, abychom mohli účiněji najít zájemce o jednotlivé parcely,“ dodal primátor.

Podle opavského hlavního architekta Petra Stanjury se studie zabývá prostorem o velikosti 6,6 hektaru. Jde o území od jižní fasády nové haly firmy Novus Bike až po Sokolovskou ulici. „Oslovili jsme sedm prestižních architektonických ateliérů, u kterých jsme si byli jisti kvalitou zpracování. Nabídky přišly čtyři. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena,“ uvedl Stanjura.

Vítězným se stal návrh opavského Ateliéru 38 a vysoutěžená cena se pohybuje okolo 333 tisíc korun včetně DPH. Podle hlavního architekta je cílem pořízení studie návrh, který bude obsahovat řešení funkčního a prostorového uspořádání bytových či polyfunkčních domů v návaznosti na nové využití historického areálu Dukelských kasáren.

„Nedílnou součástí řešení bude koncepce veřejné infrastruktury, tj. dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství,“ uvedl Petr Stanjura. Tato studie bude podle něj sloužit pro propagaci záměru výstavby a rozvoje potenciálu této významné lokality Opavy a její proměnu v organickou část města.

Nebrání se ani příchodu jednoho velkého ivestora nebo případně více investorů malých. „Nedá se ani vyloučit, když by se nechtěl najít žádný investor, že by první bytový dům vybudovalo město,“ podotkl Radim Křupala.

Studie by měla být hotova do konce listopadu. Celková rozloha bývalého vojenského areálu zahrnuje necelých 12 hektarů. Zhruba devadesát procent areálu vlastní město a deset procent stále ještě Ministerstvo obrany, ale tato část má být převedena do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.