Čtyři roky je Opava členem sítě Zdravých měst ČR, která má za cíl vytvořit kvalitnější podmínky pro život jejich obyvatel. Jedním z mechanismů, které tomu mají pomoci jsou také diskusní fóra. Jedno takové mají za sebou představitelé města, jednotlivých odborů a veřejnosti.

„Probírala se témata z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, urbanismu, komunikace, ekonomiky, cestovního ruchu, zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy a řady dalších. Se svými náměty přispěli i členové zastupitelstva dětí a mládeže," informuje mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná s tím, že z problémů, které se objevily v jednotlivých oblastech, byl na závěr hlasováním všech přítomných sestaven seznam nejžhavějších problémů.

K problémům se ale nebudou vyjadřovat pouze ti, kteří se sešli na fóru v Kulturním domě Na Rybníčku. Radnice chce znát názor širší veřejnosti, a proto se obrací na obyvatele Opavy s anketou. Lidé mohou svůj názor vyjádřit na internetových stránkách, anketní lístky vyjdou také v listopadové Hlásce.

„Chceme dát prostor k vyjádření i lidem, kteří na veřejném fóru nebyli, a ověřit si, zda považují vybrané problémy za stejně důležité," vysvětlila význam ankety koordinátorka projektu Zdravé město Barbora Bendíková.

Nejpalčivější problémy, které vzejdou z dotazníkového šetření, budou předloženy vedení města a radním k přijetí opatření a návrhu řešení. „K dispozici budou dva hlasy a bude na každém, zda tyto hlasy dají dvěma problémům, nebo v obou případech zvolí stejný problém, protože jej považují za velmi závažný," doplňuje Dobrovolná.

Seznam problémů

>> oprava výměna oken v objektech majetku města (Dolní náměstí, Mezi trhy, Hrnčířská,…)
>> třídění bioodpadu u bytových domů
>> nevyhovující stav bazénu a zimního stadionu

>> víceleté financování sociálních služeb
>> spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích
>> vyřešení prostoru za Slezankou

>> východní nádraží jako dopravní uzel (terminál, kolárny)
>> propojení školství s podnikatelskou sférou
>> kdy budou senioři moci jezdit v MHD zadarmo?

>> hluk z restauračních zařízení v centru města (především večer a v noci)
>> nedostatek workoutových sportovišť
>> chybí velká koncertní hala

>> podpora velkých sportů na úkor malých
>> finanční stabilita rozpočtu města