Do projektu realizovaného v rámci Místní agendy 21 se v pondělí odpoledne zapojily desítky Opavanů. U šesti tematických stolů pak mohli společně s garanty jednotlivých oblastí navrhovat své nápady na jejich zlepšení.

Oproti předchozím fórům byla účast o něco slabší. To potvrdil náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu): „Musím říct, že je to oproti předchozím letům trochu zklamání. Cíleně se snažíme o postup v rámci MA 21 do vyšší kategorie. Takto to půjde ale velice těžko."

Na to, proč občané nemají takový zájem jako v minulosti, odpověděl: „Velký problém vidím v tom, že od doby stanovení problému zde na fóru do doby realizace zlepšovacího návrhu uplyne poměrně dlouhá doba. Lidé pak mohou být touto prodlevou demotivováni."

Občané mohli postupně navštěvovat stoly Sportu a kultury, Úřadu a komunikace s veřejností, Životní prostředí, Sociálních problémů, Podnikání vzdělání a ekonomiky a Dopravy. Uprostřed každého z nich ležel velký bílý papír, který se něco málo po páté hodině odpolední začal plnit připomínkami účastníků akce.

V následném hlasování byla vybrána vždy dvě témata, která získala u každého stolu nejvíce hlasů. Uprostřed sálu Kulturního domu Na Rybníčku byly umístěny dvě mapy města. Zde mohli přítomní označit, která místa se jim v Opavě nejvíce líbí.

Záštitu nad touto pocitovou mapou měl geograf z Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Pánek. Pro občany bylo po celou dobu akce zajištěno pohoštění v podobě koláčků. Své děti mohli odložit v dětském koutku.

Velkou novinkou, která byla zavedena také pro účely nalákání lidí na akci, se stala tombola. Ta byla prvním náměstkem opavského primátora Martinem Vítečkem (NEZ) vyhlášena těsně před zhodnocením Top 10 témat letošního fóra.

Jako nejtíživější se pro občany ukázala otázka prostupnosti města pro cyklisty. O druhé a třetí místo se pak podělila témata rekonstrukce loutkového divadla nebo jeho případného přesunutí do nových prostor a modernizace kina Mír.

David Beinhauer