Lichtenštejnský kníže na neveřejné vernisáži otevře výstavu Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Svou zatím poslední návštěvou poctil Hans Adam II. Opavu v květnu 2015. Jak tehdy Deník informoval, kníže si prohlédl město, promluvil v kostele svatého Václava a stal se také kmotrem knihy věnované osudům Lichtenštejnů na našem území.

Důležitost akce podtrhla ta skutečnost, že se jednalo o první návštěvu člena tohoto významného rodu v regionu od druhé světové války.

Lichtenštejnové přitom mají s Opavou výraznou historickou vazbu. Znak Opavy a Krnova tvoří součást lichtenštejnského národního znaku a Hans Adam II. je dodnes titulován jako vévoda zmíněných území. Tento znak si můžete prohlédnout například na fasádě kostela svatého Vojtěcha na opavském Dolním náměstí.

Na minulé návštěvě kníže obdržel od tehdejšího primátora Martina Vítečka například 400 let starou stříbrnou minci s vyobrazením knížete Karla I. z Lichtenštejna, vyraženou roku 1615 v Opavě.

Kníže Hans Adam II. při své tehdejší návštěvě Opavy zavítal také do Gastrocentra Slezské univerzity v Opavě a v něm si společně s představiteli města užil slavnostní banket, který na jeho počest připravili studenti Ústavu lázeňství, turismu a gastronomie.