To má upozornit na stále se měnící klimatické podmínky na Zemi. Už posedmé tak ve městě v sobotu 25. března v době od 20.30 do 21.30 zhasne nasvětlení.

Do tmy se tak ponoří například Hláska, Slezské divadlo, Obecní dům nebo opavské kostely. Kampaně se mohou zúčastnit i sami lidé, a symbolicky tak v sobotu na jednu hodinu zhasnout světla, která nutně svítit nemusí.