Také statutární město Opava bylo vystaveno tlaku na omezení výdajů, které negativně ovlivnilo více faktorů. Jsou to hlavně podmínky daňového balíčku vlády, změny DPH a vize, navozující omezení nebo zastavení dotační politiky státu. „Vedle pokračování nebo dokončení už začatých staveb, finančně krytých z předchozího roku, zahájíme nové podle toho, jak se bude vyvíjet situace s příjmy a zůstatkem a jaké se nám podaří získat dotace,“ komentuje rozpočet opavský primátor Tomáš Navrátil.

Mezi už zahájené investiční akce, financované z rozpočtu roku 2023 i s pomocí už získaných dotačních programů, patří rekonstrukce bývalého obchodního domu Breda a zimního stadionu. Stadion bude město financovat ze svých peněz a u rekonstrukce Bredy bude dál záležet na možnostech případné dotace. Dokončované budou i menší akce, například rekonstrukce MŠ v Kylešovicích nebo rozšíření kapacity MŠ v Malých Hošticích.

BK Opava - Sršni Photomate Písek 105:94
VIDEO: Opavský basketbalový příběh Ivana Trojana i pusa od Petra Czudka

Dalšími investičními akcemi jsou už připravované, například rekonstrukce bývalého Městského domu kultury Petra Bezruče, výstavby nové moderní kompostárny za Kateřinkami a sběrného dvora v Kylešovicích. V platnosti zůstávají i plány na zbourání Slezanky a úprava zeleně v prostoru Horního náměstí nebo rekonstrukce části budovy Střediska volného času v Jaselské ulici. Další investice budou směřovat do opatření, která městu v budoucnu ušetří náklady a půjde o první etapu rekonstrukce veřejného osvětlení nebo instalace fotovoltaiky na několika školách, provozovaných městem.

„Jednou z největších akcí by mělo být zavedení nové digitální technologie do opavských základních škol. Tady se konkrétně jedná o virtuální realitu v rámci modernizace výuky, na kterou chceme využít dotaci IROP, “ uvádí primátor Navrátil. Další akcí s dotací je Centrum denních služeb pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Náklady představují 35,5 milionu, na kterou město žádá dotaci, převyšující 32 milionů Kč.

Oblíbený opavský kulturní dům Na Rybníčku, historické foto.
Opavský kulturní dům znovu ožívá. Lépe tlumí hluk

Finanční budoucnost Opavy je zatím dost nejasná, město však chce být připraveno. Proto pokračuje v přípravě projektových dokumentací na některé záměry a aktivně sleduje, o jaké dotační tituly by se mohlo ucházet. „Budeme též aktivněji žádat o dotace z Moravskoslezského kraje. Pro rok 2024 máme zpracovaný zásobník možných investičních akcí, které se zahájí podle okolností. Další podobný seznam tvoří jmenovité akce, tedy opravy, úpravy i rekonstrukce menšího rozsahu, které se realizují na základě ušetřených financí z velkých akcí. Pokud se nám povede vysoutěžit zakázku většího rozsahu tak, že je výsledná cena realizace nižší, než se předpokládalo, ušetřené peníze se investují právě do nich,“ vysvětluje Tomáš Navrátil.