Proměnou má projít oblast Stříbrného Jezera. V rámci revitalizace tohoto prostoru bude z městské pokladny uvolněna částka 1 milion korun. Ta by měla pokrýt také vybudování podchodu pod komunikací Rolnická a lávky přes řeku Opavu s napojením na Městské sady.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se rozhodlo město zafinancovat stavby, které budou situovány na východní části Severního obchvatu. Zde by měly být vystavěny například pěší komunikace, cyklostezka, veřejné osvětlení podél prodloužené ulice Mostní a okružní křizovatky na ulici Hlučínské, nebo světelná signalizace na křižovatce ulic Rolnické a Mostní.

„Plán na letošní rok byl vytvořen tak, aby primárně pokryl ty nejnutnější investice města a okolí. Částky na výstavby a revitalizace byly stanoveny předběžným odhadem. Věříme, že se nám v následných soutěžích o zakázky podaří tyto sumy ještě o něco snížit," sdělil k investičnímu plánu města náměstek opavského primátora Martin Víteček (STAN).

Změny se dotknou také Zlatníků a Milostovic. Ty dostanou novou splaškovou kanalizaci. Ve Zlatníkách pak bude vybudována čistírna odpadních vod. Celkově by měla tato výstavba vyjít město na 109 milionů korun. Financována bude za pomoci dotace ministerstva životního prostředí ve výši 57 milionů korun.

„Jsem přesvědčen, že veškeré dotace, o které budeme letos žádat, vyzní v náš prospěch. Samozřejmě může dojít k tomu, že finance nebudou uvolněny v plné míře požadované v dotační žádosti, ale i tak to bude pro realizaci investičních akcí velká výhoda," dodal k tématu Víteček.

Rekonstrukcí dále projde budova pro poskytování sociálních služeb v ulici Hradecké. Suma na jeji opravu je vyčíslena na 15 milionů korun. K této investiční akci však dojde pouze v případě, podaří-li se městu získat potřebnou dotaci v rámci IROP.

Integrovaný regionální operační program by chtěla Opava využít také při revitalizací domů Mezi Trhy 4, 6 a 8 a na Dolním náměstí 23, 24 a 25. Nový obvodový plášť a zateplení těchto nemovitostí by měl stát až 27 milionů korun. Případná dotace by pak pokryla asi třetinu celkových nákladů. Tato investiční akce však bude realizována bez ohledu na to, zda bude žádost o příspěvěk úspěšná či nikoliv.

Proměnou dále projde ulice Ostravská. Ta dostane nové veřejné osvětlení, vedoucí podél silnice I/11 v Komárově. Obnova bude probíhat ve spolupráci se společností ČEZ, která na vlastní náklady vytvoří svá vedení a zařízení, na která budou posléze nová světla instalována. Z rozpočtu na letošní rok bude tato investice pokryta částkou 4 miliony korun.

V plánu jsou také mimo jiné rekonstrukce ulic Staňkova, Mařákova a Rybníky, výměna oken a fasády na ZŠ Vrchní, revitalizace veřejného prostranství na ulici 17. listopadu nebo výstavba mostu na ulici Stypova. „Věřím, že se nám všechny primární investice podaří zrealizovat ještě v tomto roce," uzavřel téma Víteček.

David Beinhauer