Z toho jedenáct a půl milionů korun půjde na zlepšení dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení v Kateřinkách. Konkrétně se bude jednat o ulice Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše.

V těchto místech se opraví chodníky, vozovky i veřejná osvětlení a s pracemi by se mělo začít hned v březnu. Vzhledem k tomu, že jsou opravy zahrnuty do Integrovaného plánu rozvoje města, většina nákladů je hrazena z Evropské unie.

Jako další na řadu přijde park na náměstí Svaté Hedviky, ve kterém by se mělo objevit nové sportoviště, a oprav by se měly dočkat zdejší veřejné osvětlení i dětské hřiště. Zbývá jen vybrat v průběhu tohoto měsíce zhotovitele a v květnu se může začít se stavbou. I u této investice, která se odhaduje na devět milionů, město počítá s dotací z Evropské unie.

V dotaci z Evropské unie město doufá i u opravy parteru Olomoucká - Sokolovská - Vančurova, který se odhaduje na dva a půl milionu. Stavební práce, které by měly zahrnout nová parkovací místa i rekonstrukci veřejného osvětlení, by měly začít v dubnu.

Hláska letos myslela i na městské části, díky čemuž se svěřenci Základní školy Komárov dočkají nové tělocvičny v hodnotě šestnácti milionů. Výstavba je závislá na počasí. Pokud to dovolí, práce se mohou rozběhnout už v dubnu. I tento projekt je dotován a podle podmínek dotace musí být tělocvična v provozu do letošního prosince.

Dalších sedm milionů půjde do Kylešovic na rekonstrukci hřiště. Díky dotaci z Evropské unie dostane herní plocha s umělým trávníkem v ulici U Hřiště novou podobu, a to už během července.

Další investice se rovněž týká sportovního zázemí, konkrétně víceúčelové haly a hřiště SFC, pro které si město vyhradilo celkem dvacet milionů, byť rovněž počítá s dotací. Stavební práce budou trvat od letošního dubna do prosince.

Dvaadvacet milionů půjde na opravu Gudrichovy ulice. V rámci ní se uskuteční oprava vozovky, vjezdů a chodníků, výstavba nového veřejného osvětlení, přeložka inženýrských sítí, nový přejezd železniční tratě a vybuduje se nový chodník. Akce se účastní i SmVaK Ostrava, a. s., a to kvůli havarijním stavu vodovodů, které je třeba vyměnit. Začátek je naplánován na březen.

Nezapomnělo se ani na Komárov, v kterém by letos měla být v hodnotě čtyř milionů pořízena stezka pro chodce a cyklisty. Na stavbu cyklostezky přispěla společnost TEVA, s. r. o. dvěma miliony.

Už v tuto chvíli probíhá demolice objektu Ministerstva zemědělství, která stojí 10,3 milionů korun. Hotova by měla být do konce května letošního roku, kvůli umístění ji nelze odstřelit, ale musí se postupně demontovat.

Dalším plánem pro rok 2015 jsou práce na hlavní rozvodně veřejného osvětlení, jelikož stávající sídlí právě v budově bývalého Ministerstva zemědělství, proto se musí přestěhovat. Akce se odhaduje zhruba na dva miliony korun.

Demolovat se bude rovněž objekt bývalých mlékáren, a to za jeden milion. Jelikož se v těsné blízkosti areálu chystá stavba kruhového objezdu Krnovská Vančurova, demolice bude koordinována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.