Jak zmínil ředitel školy Arnošt Klein, krajští radní to schválili letos v říjnu. „Je jediný v Moravskoslezském kraji. Je to čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou,“ informoval Arnošt Klein s tím, že ve školním roce 2009/2010 bude otevřena jedna třída pro třicet žáků.

„Tento obor je otevírán na základě obrovské podpory dynamicky se rozvíjejících firem v oboru a naprostého nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ poznamenal Klein s tím, že přihlásit se mohou žáci se zájmem o chemii.

„Ti budou mít jistotu moderního a funkčního zázemí v kombinaci teoretického studia naší školy s praxí ve spolupracujících firmách Teva - Ivax Pharmaceuticals, s. r. o., a Linaset, a. s.,“ podotkl ředitel a dodal, že škola zvítězila ve výběru škol pro výuku tohoto oboru v rámci Moravskoslezského kraje.

Jak dále Klein podotkl, uchazečům o studium se nabízejí výborné podmínky pro výuku, finanční a materiální podpora během studia. „Dochází k propojení a spolupráci mezi školským zařízením a významnými zaměstnavateli, které v uvedeném oboru nemá srovnání,“ řekl Klein. Podle jeho slov budou mít studenti po ukončení studia možnost uplatnit se v moderních podmínkách výše uvedených i dalších firem.

Ivax: Studenti se firmě zavazovat nemusí

Jaké jsou důvody společnosti Ivax Pharmaceuticals, s. r. o., pro vytvoření nového oboru?

„Protože v současné síti středních škol v regionu chyběl učební obor zaměřený na teoretickou i praktickou přípravu studentů pro chemickou/farmaceutickou výrobu, rozhodl se Ivax Pharmaceuticals iniciovat vznik nového učebního oboru s výše uvedeným zaměřením,“ potvrdila redakci tisková mluvčí firmy Ivax Karin Martínková s tím, že nový učební obor ze strany společnosti podporován bude.

„V současné době zvažujeme různé možnosti podpory, od dotací oboru až po dotace studentům. V daném čase však ještě nebylo definitivně rozhodnuto,“ uvedla Martínková. Jak dále zmínila, s praxí studentů v jejich provozech počítají v souladu s učebními osnovami.

Budou mít studenti zaručeno, že po absolvování školy získají v Ivaxu práci? „Je potřeba říci, že absolventi studia budou mít širší možnosti pracovního uplatnění od chemického přes farmaceutický až po potravinářský průmysl, nebudou primárně a úzce připraveni pouze pro naši firmu,“ řekla Martínková a dodala, že se současně pro budoucí potřeby jejich společnosti nebudou na trhu práce vyskytovat lépe připravení uchazeči o zaměstnání, než budou absolventi zmíněného učebního oboru.

Studenti se firmě zavazovat nemusí. „Budoucí studenti tohoto učebního oboru se nebudou muset zavazovat komukoliv, pokud se oni sami k tomu nerozhodnou,“ doplnila závěrem Karin Martínková.

Linaset: Nejlepší studenti mají u nás zajištěnou práci

„Obor vzniká pro nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ vyjádřil se zástupce firmy Linaset, a. s., Martin Seidler. Jak dále uvedl, tento obor podporují již od vzniku, podílejí se na náboru studentů do prvního ročníku a byli osobně přítomni na jednání s rodiči a studenty devátých tříd.

„Podílíme se na marketingu a prezentaci oboru, podíleli jsme se také spolu s Ivaxem na elektronické prezentaci školy,“ uvádí zástupce firmy s tím, že byli s firmou Ivax na Dni otevřených dveří na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě.

„Zaznamenali jsme výrazný zájem ze strany rodičů a studentů. Studenti o studiu tohoto oboru reálně uvažují,“ zmínil zástupce firmy. Linaset bude podle slov Martina Seidlera podporovat také výuku.

„Máme nové školicí středisko, studenti od druhého ročníku budou konat praxi v naší firmě,“ podotkl. Co se týká finanční podpory studentů, budou podle slov zástupce firmy nabízet měsíční mzdu za produktivní práci a stipendia pro studenty s nejlepšími výsledky ve škole.

Mají studenti zaručeno, že až ukončí studium, získají ve firmě práci? „Ti, kteří budou pilně studovat, mají stoprocentně zajištěnou práci. Budou vybráni ti nejlepší, kteří nastoupí do pracovního poměru,“ vysvětlil zástupce firmy. Pokud budou podle něj pracovat kvalitně, získají stabilizační smlouvu pro studenty.

„Po absolutoriu se student zaváže vykonávat práci po určitou dobu, standardní je tři roky,“ řekl zástupce firmy a doplnil, že studentům nabídnou bonusy ve formě jistoty nástupu do zaměstnání, přivýdělku během prázdnin a stipendií pro nejlepší studenty.