Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele stavby I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká. „To, že stát vyhlásil tendr na druhou etapu jižního obchvatu našeho města, je jednoznačně dobrá zpráva. Nezbývá než si přát, aby výběr stavební firmy neprovázely žádné komplikace a aby se mohlo začít konečně stavět,“ konstatoval opavský primátor Tomáš Navrátil.

Tato stavba měla původně být krajskou investicí, ale po sérii jednání zástupců kraje a státu bylo dohodnuto, že přípravu této klíčové dopravní stavby dokončí Ředitelství silnic a dálnic.

Slezské divadlo v Opavě.
Shakespeare nebo Janáček. Opavské Slezské divadlo představilo další sezónu

Klíčovým faktorem byla také vstřícnost vlastníků pozemků, dotčených stavbou, práce Ředitelství silnic a dálnic i Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

„Musím poděkovat lidem, kteří vlastnili pozemky pod touto stavbou. Jednání probíhala v loňském roce rychle i díky nim. Stát tak získal ve velmi krátké době všechny pozemky do svého vlastnictví a dále pak všechna potřebná stavební povolení. Pokud to bylo v našich možnostech, pomáhali jsme státu celý proces maximálně urychlit. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se dlouhodobě podíleli na přípravě této stavby,“ dodal opavský primátor.

Lorenz Belgický.
Opavu navštívil princ Lorenz Belgický

„Celý severní obchvat už je v provozu a dostavět jeho jižní část je naprosto nezbytné. Oba obchvaty tak natrvalo odvedou definitivně všechnu tranzitní dopravu mimo zastavěnou část našeho města,“ vysvětlil předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a současně i radní pro dopravu Petr Popadinec.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600 milionů korun bez DPH, termín podání nabídek byl stanoven na třetí červenec letošního roku. „Tato etapa jižního obchvatu bude měřit dva kilometry a 339 metrů. Se zahájením stavebních prací se počítá v příštím roce, k jeho zprovoznění by pak mělo dojít v roce 2026,“ dodal Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.