Jedněm ulevil a druhým přitížil. Řeč je o jižním obchvatu Opavy, který nekončí na výpadové Olomoucké ulici v Opavě, ale už na začátku obce Otice. Co jejím obyvatelům přináší, je jasné vysoký počet projíždějících osobních vozů, náklaďáků a kamionů úzkými ulicemi podél rodinných domů.

„Ve špičce projíždí křižovatkou někdy až třicítka vozidel a denně se musíme potýkat se smogem, hlukem i dopravními riziky především u školy. Jako by toho nebylo málo, zvažuje se ještě uzavření železničního přejezdu na Hradeckou ulici, se kterým do kompletního dokončení jižního obchvatu nesouhlasíme," kategoricky konstatuje otický starosta Vladimír Tancík.

„V územní dokumentaci je počítáno s prodloužením trasy až na Olomouckou ulici, ale brzy to rozhodně nebude. Příprava je zdlouhavá a dosud nemá ani finanční zajištění," vysvětloval u slavnostního otevření obchvatu v srpnu 2012 situaci tehdejší hejtmanův náměstek a pozdější hejtman Miroslav Novák (ČSSD).

Přípravou dokončení stavby je pověřena Správa silnic Moravskoslezského kraje. V právní moci má už vydáno územní rozhodnutí na část "obchvat Otice" a územní rozhodnutí na připojení obchvatu na silnici I/46 a ulici Olomouckou. Letos bude pokračovat v přípravě dalších stupňů projektových dokumentací.

Velkou komplikaci představují nesouhlasy vlastníků dotčených pozemků s vedením obchvatu přes jejich majetek a vyjednávání budou zřejmě i dál složitá.

„V případě nezbytnosti použití vyvlastňovacích řízení může dojít k časové prodlevě ještě před vlastním vydáním povolení pro stavbu. Budeme iniciovat společné jednání zástupců statutárního města Opavy a Moravskoslezského kraje pro vytvoření společného postupu v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou," přibližuje obchodně-investiční náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo.

Teprve po zdárném dokončení projektové a inženýrské činnosti, vedoucí k povolení stavby, nastane pro kraj a město Opavu fáze finančního zajištění stavby a ta může začátek stavby termínově rovněž ovlivnit.