Oprava kanalizace. To je důvod uzavírky Husovy ulice v Opavě. Od středy se část ulice mezi loutkovým divadlem a sídlem VZP na Denisově náměstí změní ve staveniště. Počítat s tím musí hlavně řidiči.

„Staveniště bude zhotoviteli předáno 1. března, na realizaci jsou vyhrazeny tři měsíce. Rekonstrukce bude stát více než 7,5 milionu korun," uvedl mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Marek Síbrt.

Řidiči budou muset zvolit objízdnou trasu. „Auta do výšky 2,4 metru budou využívat objízdnou trasu po Palackého a Englišově ulici. Vyšší vozy musí kvůli viaduktu jet po Otické, Purkyňově a Olomoucké ulici," uvedla mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná.

Rekonstrukce ovlivní také provoz minizoo a loutkového divadla. „Zájezdy zajíždějí na naše parkoviště. Potýkat se s tím budeme například ve čtvrtek 2. března, kdy pořádáme zájezd do Zoo v Ostravě. Pro zásobování minizoo máme naštěstí boční vchod z Olomoucké ulice. Sami jsme zvědaví, jak to bude během uzavírky vypadat," uvedla Pavla Tomanová ze Střediska volného času Opava.

Co se týká rekonstrukce kanalizace, stávající betonové stoky v ulici Husova a částečně na Denisově náměstí jsou podle mluvčího SmVaK Marka Síbrta ve velmi špatném technickém stavu hlavně kvůli korozím.

Podle něj dojde hlavně ke zmenšení profilu stok, protože v minulých letech došlo v ulici k přesměrování toku odpadních vod a současná dimenze potrubí je tak neúměrně velká a provozně nepotřebná.

„Předmětem investice je náhrada stávající kanalizace v původní trase novým potrubím v materiálovém provedení kamenina v celkové délce 222 metrů. Součástí díla je rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících revizních šachet a rekonstrukce soutokové komory, včetně přepojení kanalizačních přípojek připojených nemovitostí a uličních vpustí," uvedl Marek Síbrt.

Rekonstrukcí na Husově ulici projde v letošním roce také vodovod. „Předpokládané náklady přesáhnou dva miliony korun, v současnosti probíhá vyřizování formálních náležitostí jako je například stavební povolení. Stavba bude z velké části realizována bezvýkopovou metodou," dodal mluvčí.

Důvodem modernizace je nevyhovující technický stav litinového vodovodního řadu z roku 1961.

Milan Freiberg