„V loňském roce jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí doklad, že uvedená investiční akce byla zaregistrována. Od té doby usilovně pracujeme na dodání všech podkladů pro vydání rozhodnutí, kterým bude dotace definitivně přidělena," uvedla vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu Martina Heisigová.

Podle jejích slov je proces získání dotace na vybudování kanalizace a její administrace hodně časově i administrativně náročný a přináší řadu komplikací. Podle jejího sdělení se dotace bude pohybovat zhruba ve výši 48,4 miliónu korun.

„Výběrové řízení na dodavatele jsme už vyhlásili. Jedná se o podlimitní zadávací řízení na stavební práce. Cena díla je odhadována na 82,2 mil. Kč bez DPH," dodal náměstek primátora Dalibor Halátek.

Nová splašková kanalizace bude mít podle jeho slov délku 4,4 kilometry a bude vybudována čistírna odpadních vod. Součástí stavby budou také kanalizační přípojky. Vybudování další kanalizace se chystá i ve Vlaštovičkách a Jarkovicích.

„Podali jsme žádost o dotaci, v současné době je v procesu hodnocení. Uvidíme, jestli budeme úspěšní," doplnil náměstek Halátek. Podle jeho slov by náklady na vybudování této kanalizace měly dosáhnout výše 93,8 mil. Kč, město předpokládá dotaci ve výši 64,5 miliónu korun.

„Podle mě jde o poslední šanci jak získat dotaci z evropských fondů na takový typ investic. V příštím období už na to peníze Evropská unie nemusí poskytnout. I proto jsme se rozhodli do těchto investic jít," podotkl Dalibor Halátek.

Městu ještě chybí vyřešit vybudování kanalizace v Komárově, Podvihově a Suchých Lazcích. „Na všechno máme příslušná povolení. Obrovský problémem ale je výše nákladů. To by prostě městský rozpočet finančně nezvládl. Budeme ale hledat takové řešení, abychom problém s odpadními vodami mohli vyřešit i tam," dodal náměstek Halátek.