V minulých letech se v Opavě objevovala celá řada návrhů, jak s objekty naložit. Využívat ho chtěla policie či vojenská služba, vyrůst zde měla vysoká škola amerického typu Opava College, území mělo sloužit i k podnikatelským aktivitám. Realizace se ale nekonala. Už nějakou dobu pak město počítá s dalším nápadem na využití. Místo vojáků budou v domech v Opavě bydlet mladé rodiny a senioři.

Rudolfova dělostřelecká kasárna. Tak zněl původní název opavského vojenského objektu, dnes známého jako Dukelská kasárna. Fungovat začala v roce 1889, na výstavbě se architektonicky podílel městský stavební inženýr, zakladatel a ředitel Městského muzea v Opavě Hartel Moritz Norbert Konstantin. Po vzniku Československé republiky se kasárna přejmenovala na Masarykova a když skončily boje druhé světové války, obsadila areál Rudá armáda. V létě 1945 ji pak vystřídala ta československá. V období po únoru 1948 pak na řadu přišla další a konečná změna názvu a kasárna dostala jméno Dukelská.

Sídlo zde mělo několik různorodých armádních útvarů, třeba 5. geodetický odřad. Po četných reorganizacích armády byly v Opavě rozmisťovány jednotky týlového charakteru jako dělostřelecká základna nebo silniční prapor. Velké zásluhy měli vojáci při odstraňování následků a škod způsobených katastrofálními povodněmi v roce 1997 a 2002. Jak už bylo řečeno, tak poslední vojáci základní služby zde skončili v roce 2004, útvar zanikl o rok později. V roce 2007 přenechala armáda takřka celý areál kasáren městu, to je jeho oficiálním vlastníkem od roku 2008.

Prostřední část kasáren se městu podařilo v roce 2020 prodat developerovi, který zde staví nové bytové domy. Městu nadále patří vrchní a spodní centrální část kasáren s náměstíčkem a historickými budovami, které však nejsou památkově chráněné. Město tuto část v uplynulých letech využívalo jen velmi omezeně k uskladnění majetku, konala se zde i příprava a cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Teď ale vše zeje prázdnotou. „O objekty se staráme, aby zbytečně nechátraly, i když momentálně využití nemají. Jsou prázdné, stav je přiměřený tomu, že se z nich vystěhovala armáda. Rozhodně ale nejsou v havarijním stavu a nehrozí jejich destrukce,“ řekl Deníku vedoucí odboru majetku města Pavel Vltavský.

Kamion z Turecka vezl čtrnáct migrantů. Na Opavsku je zadržela policie

VIDEO: Fotbal v Kravařích slavil stovku, k vidění dva velké zápasy

Se dvěma promile přijel na benzinku u výpadovky na Opavu. Zaparkoval u strážníků

Opavská radnice tu chce startovací byty

Plán radnice zůstává nezměněn – mají zde být startovací byty. „Naším přáním je vytvořit zde jakousi komunitu obyvatel a vytvořit jí podmínky ke společenskému a sousedskému životu. Chceme zde nabídnout i možnost collivingového bydlení. S tím souvisí i záměr, nebo spíše úmysl, zajistit zde potřebné občanské vybavení, od prostor pro společenskou, kulturní i sportovní aktivitu, až po plán na vybudování například školky. Momentálně se na tento záměr zpracovává projektová dokumentace,“ upřesňuje Vltavský.

Kdy by mohlo dojít k realizaci, je ale zatím nejasné. Město by chtělo začít stavět co nejdříve. „Ale v tom hraje roli i řada jiných faktorů, od ideových po legislativní a samozřejmě na prvním místě jsou peníze, tedy vyhledat a využít možnost vhodných dotačních titulů. Jaké budou možnosti, ukáže blízká budoucnost,“ dodává ještě Martin Kůs z tiskového oddělení magistrátu.

K TÉMATU

Dukelská kasárna

Kde stojí: Kasárna stojí v Sokolovské ulici v Opavě vedle nádraží Opava západ.

GPS lokace: 49.9381694N, 17.8855414E

Kdy a kým byla postavena: Kasárna byla postavena v roce 1889, na výstavbě se architektonicky podílel městský stavební inženýr, zakladatel a ředitel Městského muzea v Opavě Hartel Moritz Norbert Konstantin.

Kdy a jakou zažila největší slávu: Do rozsáhlého areálu ročně rukovalo až tisíc vojáků základní služby.

Odkdy a proč chátrá: Přední část kasáren je prázdná od roku 2008, kdy je po zrušení povinné vojenské služby armáda přenechala městu.