„Když byla nákaza zachycena na několika našich pracovištích, museli jsme přijmout ta nejpřísnější opatření. Omezili jsme provoz na několika odděleních a úplně uzavřeli oddělení neurologické. Pravidelně jsme prováděli prostorovou dezinfekci oddělení, ambulancí a všech společných prostor. Ve spolupráci s OHS jsme do karantény odeslali téměř tři desítky zaměstnanců, kteří byli v kontaktu s nakaženými a přitom jsme byli nuceni zajistit běžný provoz nemocnice se spádovým infekčním oddělením,“ konstatuje ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.

Nakažených pracovníků bylo nejdříve pět a číslo narůstalo. Nakonec se zastavilo na počtu sedmadvacet. Jejich stav nemocnice bedlivě sledovala a sleduje a zůstává s nimi v telefonickém spojení. Drtivá většina z nich měla nebo má podle Karla Sieberta mírnější formu onemocnění.

„Podstatné je, že od 16. dubna do 1. května v naší nemocnici nepřibyl žádný nový nakažený zaměstnanec. Provedli jsme u nich více než 850 testů metodou PCR, tedy stěrů z dutin, které byly i opakovaně negativní. Rád bych poděkoval našemu odběrovému týmu a laboratoři, kde byly tyto vzorky společně s dalšími odebrány a následně velmi rychle zpracovány,“ přibližuje šéf opavské nemocnice.

Nakažení pacienti? Fake news

V éteru se také objevila zpráva, že se ve Slezské nemocnici nakazili i někteří její pacienti. Ta se však nezakládala na pravdě. „Víme, že od našich zaměstnanců se nenakazil žádný pacient, což je mimořádně důležitá zpráva,“ potvrzuje Karel Siebert.

Od začátku května se nemocnice začne vracet do standardního režimu. Postupně se obnovuje provoz neurologického oddělení i operativa, každý nový hospitalizovaný pacient se však musí podrobit testu na přítomnost koronaviru.

„Ambulance začnou obvolávat a zvát své pacienty. Určitě nebudeme ještě nějakou dobu schopni zajistit plnou kapacitu péče jako před epidemií. Do práce se vrátí někteří THP zaměstnanci, kteří měli home office. Zdravotní personál upouští od rozdělení do týmů a vrací se na svá oddělení. Vzhledem k nebezpečí epidemie však budeme nuceni i nadále dodržovat přísná opatření jako užívání ochranných prostředků, nebude možné se stravovat přímo v jídelně a omezeno bude i shlukování zaměstnanců,“ dodává Karel Siebert.

Nadále platí, že pokud u sebe lidé pozorují příznaky respiračního onemocnění, mají kašel, teplotu nebo se potkali s někým nakaženým COVID-19, návštěvě nemocnice se mají vyhnout.

K pátku 1. května leželo na infekčním oddělení Slezské nemocnice šest pacientů s koronavirem, u dalších dvou bylo na nákazu COVID-19 podezření.