Na základě stížnosti majitele sousedního domu na hluk uspal opavský kulturní dům zákaz ostravské Krajské hygienické stanice. Nebylo možné zde pořádat hudební a další akce po 22 hodině. Město však provedlo potřebná technická a organizační opatření, zamezující překročení hlukových norem v celém objektu, a následně nechalo hluk v sálech změřit Zdravotním ústavem Ostrava. Ten zjistil, že hudba už nedosahuje závadné hladiny hluku a k dalšímu omezení provozu není důvod.

Ilustrační foto.
Připravte si peněženky, jízdné MHD v Opavě od 10. prosince zdraží

„Souhrn všech technických opatření, které město udělalo, a výsledky měření jsme předali krajské hygienické stanici se žádostí o změnu a zrušení předchozího rozhodnutí,“ uvedl pro Deník náměstek opavského primátora pro kulturu Pavel Meletzký. Na základě zprávy, kterou město od Krajské hygienické stanice získalo, bylo pozastavení na používání zdrojů hluku, například hudby, pořádané v hlavním sále, zrušeno.

„Jsem opravdu rád, že se situace kolem tohoto kulturního domu vyřešila a že bude opět sloužit k tomu, k čemu byl po rekonstrukci určený. Nadále však musíme hluk v budově hlídat, protože k dalšímu omezování provozu nechceme dávat žádný důvod,“ slibuje Opavanům primátor Tomáš Navrátil. Hudební produkce bude hlídat zařízení zvané limitér a k tomu, aby k porušování hygienických předpisů nedocházelo, udělalo město i další potřebná opatření.

Koláž k případům.
Internetoví podvodníci v Opavě zneužili fota ředitele ČEZ a prezidenta Pavla

Kulturní dům, Opavany běžně označovaný jako „Rybajz“, bude po ukončení smlouvy ze strany předchozího nájemce zatím provozovat Opavská kulturní organizace OKO, jen restaurace zůstane prozatím uzavřena. Město mezitím vypsalo záměr na pronájem objektu a uvítalo by v něm ty akce, které se v jeho prostorách vždy konaly. Nabízí se též možnost navázání nové spolupráce se Slezským divadlem, které by mohlo prostory kulturního domu v budoucnu využívat pro svoji klubovou scénu a případně i pro společná setkání s mladými divadelními příznivci. Důležité je, že se znovu otevírá možnost pronájmu jednotlivých prostor. OKO zřídilo pro tyto zájemce nový kontaktní telefon 736 229 578 a e-mail rybnicekopava@gmail.com, kde bude možné pronájem domluvit a zprovoznilo i původní webové stránky s potřebnými informacemi.

K TÉMATU 

Historie kulturního domu 

Historie kulturního domu Na Rybníčku sahá do konce 19. století, kdy si ho nechal postavit Spolek katolických tovaryšů. Stavební práce začaly v ulici Na Rybníčku roku 1894 pod vedením místního stavitele Josefa Hrušky a v dalším roce byla budova v renesančním slohu dokončena Původně byla postavena jako malá divadelní scéna se sálem, jevištěm a zázemím. a spolek v ní začal vyvíjet činnost od roku 1896.

Jako Společenský dům Gesellhaus sloužila budova nejen potřebám spolku, ale také jako trvalá scéna Divadelní ochotnické jednoty, která dříve neměla pro svůj repertoár v češtině dobré zázemí. První české představení bylo v objektu uvedeno 13. listopadu 1896. Kromě divadla byly v sále zajišťované přednášky a plesy, po válce byla budova chvíli využívaná pro politické účely.

Basketbalisté z Mendelova gymnázia vyhráli republiku
Mendelovo gymnázium z Opavy ovládlo republiky a poletí do Číny

Roku 1965 byl objekt adaptovaný pro účely Závodního klubu Ostroj a postihly ho nevhodné stavební zásahy v duchu tehdejší doby. Dům se stal centrem celé řady vyhlášených opavských kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie i místem setkávání členů různých kroužků. Jeho obliba byla tak silná, že se po jeho přechodu pod město setkal záměr na další využití jako univerzitní knihovna s obrovskou nevolí veřejnosti. Ta jednoznačně volala zachování jejího „Rybajzu“ pro původní účely. Opavané tento boj vyhráli a budova prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí, která jí přinesla zkvalitnění prostor a možnost sloužit dál jako multifunkční kulturní dům s největším sálem v Opavě.