Na schůzi Spolku za civilizované bydlení s náměstkem opavského primátora Daliborem Halátkem (Změna pro Opavu), která proběhla tento týden ve středu, byl prezentován termín vyhotovení územního rozhodnutí pro následnou výstavbu kanalizací, instalaci světel a úpravu komunikací na ulicích Lužická, Procházkova a K Moravici.

„Momentálně jsem schopen říct, že v dubnu bude vyřízeno územní rozhodnutí pro danou lokalitu. Po jeho vyhotovení bude stanoven další postup prací na komunikacích," vysvětlil Halátek s tím, že jasnou časovou osu stavebních prací v dané lokalitě bude možné vytvářet teprve poté, co bude územní rozhodnutí schváleno.

V Kylešovicích se mělo začít pracovat na zasíťování ulic původně už mnohem dříve. „Když shrnu loňský rok a původně zamýšlený harmonogram, tak musím začít na podzim roku 2015. Městské zastupitelstvo tehdy zasedalo ohledně přerozdělování financí. Z mého vystoupení na něm vzešel příslib toho, že nám v roce 2016 bude přiděleno 6 milionů korun na počáteční fázi staveb," zrekapituloval předseda spolku Tomáš Verner a pokračoval:

„V dubnu 2016 mělo zasednout další zastupitelstvo a přislíbené finance uvolnit. Následně v květnu a červnu mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a v letních a podzimních měsících měly začít samotné stavební práce."

Hlavní překážkou, která bránila v realizaci celého projektu, byla věcná břemena na komunikacích, která bránila městu v jejich odkupu. Vyjednáváním Spolku za civilizované bydlení s ÚZSVM se podařilo tato břemena zrušit. Městu tedy ve výstavbě již nic nebrání.

Podle odhadů náměstka Dalibora Halátka a Spolku za civilizované bydlení by mohla první etapa staveb započít již příští rok.

Provizorní časový harmongram počítá s vyhotovením územního rozhodnutí do dubna tohoto roku, následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Ten by měl být znám na podzim.

„Administrativní procesy jsou zdlouhavé. Vím, že je to tíživá záležitost, a byl bych rád, aby byla dotažena do úspěšného konce. Jakmile započne první etapa staveb, pak je jisté, že budou dokončeny i všechny následující etapy," uzavřel téma Halátek.

David Beinhauer