Město Opava přislíbilo lidem, kteří v dané lokalitě bydlí, pomoc při řešení špatné životní situace, způsobené absencí inženýrských sítí, v minulosti již několikrát.

Potvrzují to slova předsedy Spolku za civilizované bydlení Tomáše Vernera: „O řešení, které by zlepšilo životní situaci v této městské části, jsem jednal s náměstkem Daliborem Halátkem (Změna pro Opavu). Ten v minulém roce přislíbil investici do komunikací a inženýrských sítí ve výši šesti milionů korun."

Příspěvek ve výši šest milionů byl Spolku pro civilizované bydlení přislíben také opavským primátorem Radimem Křupalou (ČSSD). Tato částka měla být vyhrazena z městského rozpočtu již letos.

Tomáš Verner byl však později opavským primátorem vyrozuměn o tom, že se tak nestane. Nejdříve by mohly být finanční zdroje na zasíťování daných ulic uvolněny až v roce 2018.

„Není to o tom, že bychom finanční prostředky uvolnit nechtěli. Na tom, aby byly dané ulice zasíťovány, se intenzivně pracuje. Tato záležitost však určitě nebude vyřešena ze dne na den. Město má v současné době poměrně napjatý rozpočet a peníze musí být prioritně použity jinde," říká k danému tématu Radim Křupala.

„Samozřejmě, že neočekáváme, že bude situace vyřešena ihned. S městem však jednáme již třetím rokem a to se mi nezdá jako krátká doba. Napjatý rozpočet je pak každoročně, a jak to vypadá, tak naše městská část snad nikdy tou investiční prioritou nebude," dodává Tomáš Verner.

Pozemky, na kterých současní obyvatelé výše zmíněných ulic postavili své domy, byly původně určeny pro zemědělské účely. Na počátku devadesátých let minulého století je získali zpět do svého vlastnictví restituenti.

Status pozemků byl následně změněn a restituenti je začali prodávat pro stavební účely. Komunikace vedoucí kolem stavebních parcel však zůstaly státu. Pod svou správou je má do dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na ulicích podél domů byla věcná břemena, která bránila městu v jejich odkupu.

Vyjednáváním spolku za civilizované s ÚZSVM se podařilo tato břemen zrušit. Odkupu těchto komunikací městem tedy už nic nebrání. O této věci by se mohlo rozhodnout na prosincovém zasedání městského zastupitelstva.

David Beinhauer