Opakované testy byly negativní. První test ale vypadal jinak. 

„Na základě tohoto výsledku nemocnice po doporučení KHS přijala řadu mimořádných opatření. Do karantény byli posláni všichni zaměstnanci RTG oddělení, kteří s lékařkou přišli do styku. Všem byl proveden odběr v odběrovém místě naší nemocnice,“ popisuje situaci mluvčí nemocnice Jiří Krušína.

„Na čtyřiadvacet hodin jsme museli přistoupit k uzavření celého pavilonu G, kde paní doktorka pracovala. Tyto prostory byly dezinfikovány. Museli jsme rovněž přemístit pacienty, kteří byly ve styku s lékařkou na infekční oddělení,“ pokračoval mluvčí.

Nakonec vše dopadlo dobře.

„Na základě doporučení KHS byly provedeny validační testy, laboratorně vyšetřeno - Agel a současně laboratoř SNO. Obě vyšetření měly negativní výsledek. Na základě doporučení KHS lékaři mohou pracovat, oddělení RTG je plně funkční,“ řekl ještě Krušina. „Nastalá situace nás nepotěšila, ale prověřila naši připravenost. Jsme rádi, že se u paní doktorky ani žádného jiného z testovaných zdravotníků nákaza nepotvrdila. RTG oddělení je plně v provozu," uvedl ředitel nemocnice Karel Siebert.

Online reportáž