Klopýtník je na cestě, vedoucí po zadní straně Obecného domu před Brain Fitness. Jeho název vymyslel David Slosarzcyk, vykoval ho Daniel Žídek a finančně podpořil Werner Gulba,Nejenom klopýtajícím chodcům nabízí řadu informací, které z něj mohou vyčíst.

Horní údaj informuje o tom, že je 266 metrů nad mořem a velká písmena symbolizují římské číslice s tím, že U lze číst jako V, tedy číslici 5. Součet všech číslic dává letopočet 2022, kdy byl Klopýtník zhotovený. Další řádek uvádí písmeny V a D východní délku položené desky, pod ním se nachází podélné označení východu a západu, které navazuje na svislé označení severu a jihu. Dole je informace o existenci Slezské univerzity, která provozuje Brain Fitness.

Ilustrační foto.
Trauma ze školy? Básně zpaměti, povinná četba. Jak je to v Opavě na školách teď

„Při pohledu na opavské kostely je zřejmé, že jsou orientované astronomicky. Kromě zopakování římských číslic si chodci u Klopytníku připomenou i chronogram, který tvoří velká a malá písmena. Je to nápis, který ukrývá číslo, většinou letopočet, vztahující se k události, kterou popisuje text, případně rok vzniku. 

„K vidění bývá například v nápisech na barokních pomnících, domech, kostelích, křížích, památnících nebo morových sloupech. Často bývá psán latinsky s některými písmeny velkými, jiná jsou malá a obsahuje římské číslice. Bývá v něm utajeno nějaké datum, ne sice zrovna šifra mistra Leonarda, ale i to je dobré vědět,“ přibližuje jeho smysl bývalý ředitel Mendelova gymnázia a současně člen zmíněných nadšenců a matematik Petr Pavlíček. Není žádným tajemstvím, že problém, pokud má být zapamatovatelný, nesmí být vyřešený do poslední mrtě. Je naopak nutné dál o něm přemýšlet, kombinovat ho a řešit.