Koncem listopadu se v nově upraveném divadelním sále konalo adventní setkání uživatelů a zaměstnanců domovů pro seniory z Domova svaté Zdislavy, Bílé Opavy, Háje ve Slezsku, klientů příspěvkové organizace Marianum, sponzorů a řeholních sester Kongregace.

V programu vystoupil národopisný štítinský soubor Bejatka, který spolu s dětmi připomněl zhruba dvěma stům návštěvníků adventní tradice ve Slezsku, komorní pěvecký sbor z Jezdkovic a zpěvačku Katku Lebedovou. Součástí programu bylo i pohoštění.

Začátkem února se v divadelním sále uskuteční Korálkový ples, určený seniorům z opavských domovů a opavská veřejnost bude v dubnu pozvána na Jarní slavnost.

„Záměrem Kongregace Dcer Božské Lásky je rozšíření kapacity Domova sv. Zdislavy do Mariana. Tak budou prostory Mariana divadelního sálu, terapeutických dílen a zahrady sloužit nejen uživatelům Mariana, ale též široké veřejnosti," říká sestra představená Blanka Kadlčíková.