Odměna předsedy výboru nebo komise činí 6058 korun měsíčně. Odměna člena výboru nebo komise pak je 5048 korun za měsíc. Ale pouze v případě, jedná-li se zároveň o zastupitele. Novinkou v případě zastupitelů je i skutečnost, že od 1. ledna 2021 se měsíční odměna vyplácí až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce (pozn. red. dosud to byly funkce dvě).

Tedy mimo post zastupitele, ten se nezapočítává a je postaven „bokem“. Ve výborech a komisích ale sedí i osoby, které nejsou zastupiteli. I ony si polepší. Namísto původních 300 korun za jedno jednání dostane člen jednorázově 400 korun a předseda 600 korun.

Opoziční zastupitelka Hana Brňáková (Piráti a Opavané) ale přišla s jiným návrhem, který měl být podle ní spravedlivější, s rovnějším přístupem. Pro „nezastupitele“ chtěla prosadit paušální měsíční odměnu 2400 korun pro předsedy komise či výboru a pro členy pak 1200 měsíčně. Koalice ale s její vizí nesouhlasila.

„Když jsme tento bod prodiskutovávali, překvapilo mě, že 11 zastupitelů z 39 nejsou zapojeni do žádného orgánu. Rozumím, že někdy jde o pracovně vytížené osoby. Ale ten počet je velký. Legislativa předpokládá, že budou pracovat v orgánech města. Aby nepřišli jen jednou za čtvrt roku na zastupitelstvo, ale měli představu o procesech v jednotlivých odborných sekcích. Myslím proto, že zastupitelé by měli být více motivováni, jde o běžný systém v České republice i v krajích. Nemám nic proti tomu, když v orgánech pracují i občané. Ale v první řadě mají pro město pracovat zastupitelé, je to logické. Předpokládají to i voliči, že zastupitel bude pracovat průběžně během roku a bude za to odměněn,“ konstatoval náměstek primátora Igor Hendrych (ANO 2011).

V podobném duchu hovořil i primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011). „Rozdíl cítíme v tom, že zastupitel se zodpovídá lidem. Vy jako zastupitelé nesete odpovědnost vůči občanům,“ konstatoval. Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) pak přišel s nápadem, aby se úplně zrušily některé komise rady města. „Stejně nejsou používány, tímto by nastala okamžitá úspora. Například urbanistická komise nedostala od rady města snad ještě ani jedno zadání,“ uvedl. Vyšší odměny kritizoval například i koaliční Pavel Juříček (ANO 2011).

Schválení nových změň v odměňování bude opavský rozpočet pro rok 2021 stát 400 tisíc korun. Navýšení u nečlenů zastupitelstva se ale projeví až v roce 2022 při výplatě souhrnné odměny za rok 2021.

Návrh Hany Brňákové nakonec těsně neprošel, pro zvedlo ruku 19 zastupitelů, přičemž pro přijetí je zapotřebí 20 hlasů. „V době, která je drsná pro spoustu lidí, kdy řada z nich přišla o práci nebo krachuje, mi navýšení odměn o 400 tisíc přijde jako facka zleva zprava. Dokonce i poslanci si zmrazili své poslanecké odměny, v Brně si zastupitelé nedávno odhlasovali snížení všech odměn. Nová opavská koalice si ale naopak výkon svých funkcí ještě více osladila,“ dodala nespokojeně.