Kromě mapy v informačním panelu bude řada informací týkajících se historie hřbitova, architektury a pohřbených osobností. Návštěvníci už po hřbitově nebudou bloudit ve snaže najít určité hroby nebo hrobky.

Městský hřbitov, vybudovaný podle projektu městského architekta Eduarda Labitzkého, slouží svému účelu od roku 1891. Rozdělený měl být na tři části – evangelickou, židovskou a centrální katolickou. Cestami byl rozčleněný na pravidelná obdélná pole a uprostřed měl oválné náměstíčko. Ve středu hřbitova se nachází čtvrtkruhová novorenesanční kolonáda s toskánskými sloupy, sloužící jako místo hrobek nejvýznamnějších osobností města - například hrobka opavského starosty z přelomu 19. a 20. století Emila Rochowanskiho nebo cukrovarníka a politika Jindřicha Janotty. Na místě, původně zamýšleném pro další část, je hrob slezského básníka Petra Bezruče, který v roce 1965 zhotovil sochař Vladimír Navrátil.

Max Breda a David Weinstein.
Obchodní dům Breda. Opavanům stále připomíná původní majitele

Další prominentní hrobky jsou umístěny už v celém hřbitovním prostoru a nejsou to ledajaké stavby. K nákladným pomníkům patří mimo jiné náhrobek prezidenta obchodní a živnostenské komory Carla Dorasila, lékaře Jana Kolofíka, botanika Emanuela Urbana, architekta Adalberta Bartla, purkmistra Waltera Kudlicha nebo rakouského polního maršála Eduarda von Böhm-Ermolli. Podobu mramorové gotické kaple s vitrážemi Józefa Mehoffera má mauzoleum rodiny Grauerovy a náhrobek doktora Kaluse zdobí reliéf sochařky Jaroslavy Lukešové, zachycujícím lékaře při ošetřování dítěte. Památník obětem první světové války od sochaře Josefa Obetha v podobě meče, zaraženého do země, se nachází v zadní části hřbitovního komplexu.

Natáčení nového koprodukčního filmu režiséra Bohdana Slámy s pracovním názvem Sucho.
Opavský rodák Bohdan Sláma natočil další film. Sucho

Z novodobých dějin lze na městském hřbitově najít pohřebiště více než tří tisíc vojáků Rudé armády a památník má desky se jmény padlých. Stejně tak jsou v něm pochovaní i vojáci wehrmachtu a v přední části mají své hroby též dezertéři německé armády.

V první polovině 20. století byl hřbitov několikrát rozšiřovaný a v jeho osmdesátých letech mu přibyla posypová loučka. Původní smuteční síň byla malá a přestala smutečním obřadům vyhovovat. V roce 2007 proto na místě bývalé evangelické části došlo k vybudování nové smuteční síně. Během dalších dvou let byly na hřbitově zpevněné plochy cest a přibyla nová zeleň. Další informační panely umístí město také ve svých Městských sadech.