Jízdné zdarma pro lidi nad sedmdesát let je v některých městech zavedenou praxí. V Opavě měla tento krok ve volebním programu Změna pro Opavu, schválený rozpočet z konce minulého roku však nezahrnuje potřebné finance. Zpátky před zastupitele chce návrh vrátit Libor Witassek (Změna pro Opavu).

„Krok jsme konzultovali se sociálními demokraty a cítím, že v této otázce panuje shoda. Částka, o kterou bude třeba navýšit financování dopravního podniku, se pohybuje okolo 1,7 milionu korun. Není to taková suma, kterou by nebylo možné v rozpočtu nalézt.

Peníze by se daly převést z provozních výdajů města, které jsou dle mého názoru vyčísleny nepřiměřeně," řekl Witassek s tím, že návrh přednese na únorovém zastupitelstvu.

Se záměrem souhlasí také nový ředitel dopravního podniku Jaromír Walaski. „S přepravou zdarma pro tuto věkovou kategorii souhlasím. Generovalo by to však určitou ztrátu na tržbách, kterou je třeba vyvážit. Zde si prioritu musí určit vlastník, tedy město," uvedl Walaski.

Na únorovém zasedání chtějí zastupitelé Změny pro Opavu vystoupit také s návrhem na navýšení částky určené na podporu sportování dětí. „Tuto oblast chceme podpořit výrazněji. Finance by zde měly směřovat z hazardu, případně opět z rozpočtu na provozní výdaje. Když už tedy hazard ve městě musí být, ať jeho výnos slouží dětem," dodal Witassek.

Nová koalice mezi své priority sice zařadila například výstavbu nového plaveckého areálu v Městských sadech nebo rekonstrukci zimního stadionu, tyto projekty však v investicích pro příští rok ještě nefigurují. Většina ze sedmačtyřiceti milionů určených na investice totiž poputuje do již započatých projektů.

„Jedná se například o východní část Severního obchvatu, kde na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude město z vlastních zdrojů financovat nově vystavěné objekty, které budou v jeho vlastnictví. Jedná se například o pěší komunikace, cyklistickou stezku, veřejné osvětlení okružní křižovatky na ulici Hlučínská a další.

Předpokládaná investice města je dle projektové dokumentace 18,84 milionu korun," sdělila tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Za dalších devět milionů město postaví nový most na Slavkovské ulici. „Pokračovat se bude také druhou etapou společné stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v úseku od ulice U Černého mlýna po spojku směrem na Kylešovice.

Finanční prostředky ve výši zhruba 4 miliony korun byly na tuto akci ponechány již v rámci rozpočtu města v roce 2015, zbývající část, zhruba 2,5 milionu, bude nutné dofinancovat z rozpočtu letošního," dodává Dobrovolná.