Vzájemná přeshraniční spolupráce se bude týkat zejména Arboreta moravské brány v Ratiboři a Arboreta Nový dvůr, které je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea (SZM).

Kromě podpory cestovního ruchu si dohoda klade za cíl zejména snahu o dlouhodobé a efektivní využití přírodních zdrojů obou institucí. V následujících letech by tak mělo dojít nejen ke zatraktivnění arboret, ale také ke zvýšení počtu turistů.

Kromě vzájemné informovanosti návštěvníků a společných prezentací se obě instituce dohodly třeba také na tom, že budou společně organizovat výstavy, konference a rovněž i podnikat jednání v oblasti zkvalitnění infrastruktury.

„Představitelé města Ratiboř nás oslovili s nabídkou spolupráce a my jsme ji velmi rádi přijali. Stejně jako naši polští kolegové i my máme zájem o to, abychom dohromady podpořili turisticky významné lokality, mezi které obě arboreta bezpochyby patří," uvedla ředitelka SZM Jana Horáková.

Jana Novotná Galusková, tajemnice Euroregionu Silesia, rovněž navázání spolupráce s nadšením vítá. Základním posláním všech euroregionů je podle ní zejména podpora rozvoje přeshraniční spolupráce v lokalitách k tomu určených.

„Česko-polský Euroregion Silesia se o to snaží dohromady již osmnáct let a jsem velmi ráda, že i po tak dlouhé době se objevují nová partnerství a nové oblasti, ve kterých lze spolupracovat. Jako třeba v případě obou arboret. Z naší strany budeme toto partnerství všemožně podporovat a věřím, že instituce připraví zajímavé projekty, které budeme moci také finančně podpořit," informovala Jana Novotná Galusková.