S návrhem na vznik alternativní školy Nový svět v Opavě se na vedení města obrátilo Sdružení Montessori Opava. Na dotazy opavských zastupitelů odpovídala Milada Pazderníková, ředitelka Slezského gymnázia Opava a propagátorka pedagogiky Marie Montessori.

Zastupitelé se tak dozvěděli, že není vhodné, aby jen nějaká škola zřídila Montessori pedagogiku v jedné ze svých tříd.

„Jsou vyžadovány specifické postupy a pomůcky. A hlavně učitel musí být tomuto způsobu výuky opravdu nakloněný, nelze pedagogům nařídit, že to budou učit. To musí mít v sobě,“ zdůraznila Milada Pazderníková.

Ta rozptýlila i názory, že nová škola odčerpá žáky z jiných opavských škol. V prvním roce, tedy od září 2011, bude školu navštěvovat jen 18 žáků – 12 prvňáčků a 6 druháků. Teprve pak se bude škola rozrůstat.

Ke vzniku nové školy se vyjádřil i opavský primátor Zbyněk Stanjura (ODS): „Máme schválit záměr, kterým nabídneme rodičům dětí další možnost výběru školy o alternativní vzdělávání,“ řekl primátor s tím, že tato cesta je přesně ta, kterou chce město jít.

Záměr vzniku školy s Montessori pedagogikou se nakonec zalíbil i zastupitelům, kteří svým hlasováním dali alternativnímu školství v Opavě zelenou.

Co to je Montessori pedagogika?

Jak uvádí Milada Pazderníková, hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce, která je připravována tak, aby každému dítěti umožnila dosáhnout jeho osobního maxima. „Montessori pedagogika respektuje vývojovou psychologii a využívá období zvláštní vnímavosti k získávání určitých schopností.

Děti si mohou vybrat z celé škály zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností,“ říká ředitelka Pazderníková.

Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Každé dítě postupuje podle svého tempa, tudíž se snižuje stres z nedostatku času pro daný úkol. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by stresovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat.

Rodiče ale nemusí mít strach, že by jejich dítě nemohlo navázat na další studium. „Obsah a výstupy vzdělávání jsou shodné s klasickou základní školou, pouze k jejich naplnění jsou používány jiné metody a učební strategie. Je zajištěna bezproblémová návaznost na další stupeň vzdělávání,“ upozorňuje Pazderníková.