Věhlas tohoto opavského rodáka překročil hranice regionu. Byl sbormistrem Slezského divadla, vychovával regionální sbormistry malých těles, skládal scénickou hudbu a jeho díla měli ve svých repertoárech celostátní pěvecké celebrity.

Zachránil též sbírku starých hudebních nástrojů na hradeckém zámku a po válce i hodně hudebních nástrojů pro opavské divadlo.

Úzké kontakty udržoval též s řadou proslulých výtvarníků a spisovatelů. „Na dědečka často vzpomínám jako na nesmírně laskavého člověka, který se neuměl zlobit. Jeho jediným koníčkem byla hudba ve všech podobách. Věnoval se jí v práci, ve volném čase i v rodině," vzpomíná jeho vnuk Tomáš Elis.

„Psával jsem mu úvody k jeho skladbám a napsal jsem o něm publikaci. Měl jsem ho rád," říká o Rychlém opavský muzikolog Karel Boženek. Arnošt Rychlý zemřel 24. března 1987 v nedožitých 86 letech.

Dali jména různým čtvrtím města

Bezesporu nejznámějšími opavskými čtvrtěmi jsou „ruská" a „květinová". Ruská nese jména šesti známých ruských spisovatelů – Dostojevského, Tolstého, Čajkovského, Gorkého, Puškina a Gogola.

První domy na „květinové" byly postaveny už v letech 1875 až 1881 na místě zvaném Seldgase a zřejmě nepřežily válku. Její základ tvořily ulice Sluneční a Liliová, ke kterým díky výstavbě nových domů od 70. let v této lokalitě přibyly další – Květinová, Karafiátová, Leknínová, Tulipánová, Šípková, Jasmínová a Šeříková.

Kateřinky mají na západním sídlišti svou „čtvrť spisovatelů", tvořenou ulicemi Zeyerova, Šrámkova, Kollárova, Hálkova a Antonína Sovy.

Kromě ucelených čtvrtí se v Kylešovicích nachází dvě seskupení ulic s významově stejnými názvy. První je „ovocné", tvořené ulicemi Jabloňová, Višňová a Třešňová a druhé zase „mezinárodní" s ulicemi Dánská, Česká a Ruská.

close . info Zdroj: . zoom_in

Kdo určuje, jak se budou jmenovat? Hlavní slovo mají zastupitelé

Města i obce se rozšiřují, a vznikají tak stále nové a nové ulice. Jaký nakonec ponesou název, mohou ovlivnit například i samotní Opavané, ale vše záleží na schválení zastupitelstva. V nedávné době se slezská metropole rozšířila o ulice K Moravici a Procházkova. Na pojmenovávání se přímo podíleli také obyvatelé města.

„S místními občany jsem se osobně sešel a o názvy ulic jsme vypsali takové malé referendum. Původně padaly návrhy, aby se ulice jmenovaly například podle druhů žab, podporu měla i Cimrmanova," řekl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Místní se tehdy nakonec dohodli na inspiraci blízkou řekou a významným kylešovickým rodákem. Ovšem stejně tak zastupitelé odmítali různé návrhy, které lidé v minulosti zasílali. V roce 2014 bylo diskutováno pojmenovávání dvou nově vznikajících ulic. Žadatel si přál, aby vznikly ulice Dubová a ulice Javorová, ale tyto názvy nakonec nebyly podpořeny a rada města nakonec upřednostnila pojmenování na ulice Bauerovu a Divišovu.

Ve svém zdůvodnění uvedla rada města, že preferuje, aby „stromovou" lokalitou zůstala ta u železnice a poblíž ulic Joži Davida a Gudrichova získávaly ulice jména po významných osobnostech Slezska.

Existují i zásobníky ulic

Ve slezské metropoli už přibližně od šedesátých let minulého století fungovala odborná komise zabývající se pojmenování ulic. Ty pak měly dostávat takové názvy, aby pokud možno tvořily ucelené čtvrti, jako tomu je v případě Ruské či Květinové.

Pokud v současnosti vznikne na území Opavy nová ulice, má město připraveno zásobník názvů, z nichž může vybírat. „Schvaluje jej zastupitelstvo. Každý občan může dát návrh nového jména ulice. Samozřejmě musí uvést důvody proč právě tento název.

Pokud pak vznikne v Opavě nová ulice, je nazvána podle jména ze zásobníku. Poslední zásobník byl schválen městským zastupitelstvem v roce 2014. Tam, kde se jména ze zásobníku nehodí, po poradě s místními volíme názvy vhodnější," mínil tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis.

Kde je Gymnazijní ulice?

close . info Zdroj: . zoom_in

Gymnazijní ulice – po pravé straně střední škola průmyslová a umělecká a v pozadí Schosslerovo náměstí, které zaniklo na konci II. světové války. Dnes místem tehdejšího náměstí vede ulice Praskova. Jedná se o pohlednici, která prošla poštou 12. února 1926. Foto: www.staraopava.cz

Možná nevíte, že pokud Praskovu ulici překročíte od Úzké směrem do parku a dále vkročíte před vchod střední školy průmyslové a umělecké, ocitnete se v ulici Gymnazijní. Řeknete si, proč zrovna tento název, když Mendelovo a také Slezské gymnázium se nachází až o kus dál na Komenského respektive Zámeckém okruhu. Z historického hlediska to ovšem má své opodstatnění.

Vzhledem k tomu, že budova střední průmyslovky adresně spadá pod ulici Praskovu, nemá Gymnazijní ani jeden objekt s číslem popisným. Řada Opavanů tak vlastně ani neví, že existuje. Kdysi se přitom na ní gymnázium, podle něhož ulice patrně získala svůj název, opravdu nacházelo.

Školní budova zde byla postavena během šedesátých let 19. století. Původně tady sídlilo německé reálné gymnázium. Od 1. září 1955 na Gymnazijní začala působit vyšší průmyslová škola strojnická, což je předchůdkyně současné umělecké průmyslovky, která se nachází ve stejném objektu.

Lenina vystřídal český ekonom a politik Engliš

Po revoluci v listopadu 1989 některé opavské ulice prošly změnou svých názvů. Jednou z nich byla Leninova, která je dnes známá jako Englišova. To se týkalo také základní školy se sportovním zaměřením, jež se zde nachází. Na přejmenování si dobře vzpomíná také současný ředitel Englišky Jan Škrabal.

„Tehdy se diskutabilní názvy ulic měnily. Mám dokonce za to, jestli Leninova nebyla tou vůbec první ulicí. Mnohde se řešilo, po kom je ulice pojmenována. Kontroverzní názvy se musely měnit. U Lenina nebylo co řešit." Nový název byl určen podle českého ekonoma, politika a také tvůrce teleologické hospodářské teorie Karla Engliše.

„Věděl jsem o koho šlo, ale pamatuji si, jak jsem tenkrát zjišťoval veškeré podrobnosti o jeho životě a podobně. Nový název se vžil velmi rychle. Později padaly nějaké kuloární spekulace, jestli by se škola třeba neměla jmenovat po nějakém významném sportovci, ale to se zavrhlo. ZŠ Englišova byla dostatečně zažita a nebyl důvod nic měnit," uvedl ještě Jan Škrabal.

Jitka Hrušková, Petr Dušek, David Beinhauer, Petr Večeřa