Čtvrtého dubna se v Opavě uskutečnila valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Zástupci obcí, měst i jednotlivých firem si vyslechli aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků na silnicích I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi.

Moc optimistické zprávy je ale nečekaly. Problém však není v tom, že by stavby nebyly připravené nebo finančně zajištěné. Problém má název EIA.

„Víme o něm už delší dobu a udělali jsme v uplynulých měsících maximum, abychom ho vyřešili," ujišťuje tajemník sdružení Martin Dostál. Situace došla tak daleko, že ohrožuje výstavbu dopravní infrastruktury, a to nejen v našem regionu. Stejné potíže jako východní části severního obchvatu Opavy hrozí též obchvatům Krnova nebo Frýdku-Místku, což, upřímně řečeno, Opavany moc neuklidní.

„U východní části severního opavského obchvatu je pozitivní alespoň to, že stát provedl tendr. Co nevíme, je, kdy bude podepsána smlouva. Hlavní překážkou je EIA," přibližuje Martin Dostál současný stav.

EIA se západní části netýká

Východní část severního obchvatu je majetkově v pořádku, krajský úřad přesto nemůže vydat poslední stavební povolení na zbývajících 120 metrů hlavní trasy. Chybí mu k tomu kladné vyjádření ministerstva životního prostředí.

„Lidé jsou už oprávněně naštvaní. Vždyť to jde stále ode zdi ke zdi. Pokud se byrokracie okamžitě nesníží, nepostavíme nic. Obávám se, že v kvalitě dopravní infrastruktury začínáme za našimi slovenskými nebo polskými sousedy zaostávat," konstatuje Martin Dostál.

Poslední etapu opavského severního obchvatu Opavy, jeho západní část, EIA neohrožuje. Stanovisko je podle zástupců sdružení vydáno už podle nového zákona. Stát má k dispozici pravomocné územní rozhodnutí a do léta by měla být hotová projektová dokumentace pro stavební povolení. Pak budou následovat výkupy nebo směny pozemků.

Zástupci kraje i sdružení se nevzdávají. „Na valné hromadě jsme vyzvali vládu, aby se hrozbu zpoždění našich staveb ještě pokusila odvrátit. Jsme připraveni intervenovat u premiéra i u ministrů dopravy a životního prostředí," slibuje tajemník Dostál.

V souvislosti s problémem EIA proto připravil resort dopravy pro vládu krizový materiál dalšího postupu v přípravě u těch staveb, kterých se týká. „Jsme rádi, že byl tento materiál připravený. Máme k němu několik připomínek, které teď zpracováváme a pak je předložíme ministerstvu dopravy," dodává tajemník sdružení Martin Dostál.

Další problémy jsou s jedenáctkou v Komárově. K dispozici jsou tři varianty průtah, sever a jih. Jejich ekonomické i ekologické dopady byly posouzeny a každá z nich má své příznivce i odpůrce.

„Všechny podklady doporučují jižní variantu obchvatu Komárova. Problém s jedenáctkou je komplikovaný a řeší se poměrně dlouho. V této věci už musí být konečně jasno a definitivní rozhodnutí je nyní v rukou resortu dopravy," dodává závěrem Martin Dostál.